English-Hungarian dictionary » input parameter [auch inputparameter] meaning in Hungarian

EnglishHungarian
input [UK: ˈɪn.pʊt]
[US: ˈɪn.ˌpʊt]

bemenő◼◼◼ főnév

bemenet◼◼◻ főnév

ráfordítás (átv)◼◼◻ főnév

anyagfelhasználás (gépé) főnév

befektetett munka

bemenő jel

betáplált adat

betáplált információ

parameter noun
[UK: pə.ˈræ.mɪ.tə(r)]
[US: pə.ˈræ.mə.tər]

paraméter◼◼◼ főnév

jellemző◼◻◻ főnév

segédváltozó főnév

választható értékű állandó főnév

input status [UK: ˈɪn.pʊt ˈsteɪ.təs]
[US: ˈɪn.ˌpʊt ˈstæ.təs]

beviteli állapot

auxiliary input noun
[UK: ɔːɡ.ˈzɪ.liə.ri ˈɪn.pʊt]
[US: agˈzɪ.ljə.ri ˈɪn.ˌpʊt]

segédbemenet főnév

character input [UK: ˈkæ.rək.tə(r) ˈɪn.pʊt]
[US: ˈke.rɪk.tər ˈɪn.ˌpʊt]

karakter behozatal

standard input [UK: ˈstæn.dəd ˈɪn.pʊt]
[US: ˈstæn.dərd ˈɪn.ˌpʊt]

standard bemenet

terminal input [UK: ˈtɜː.mɪn.l̩ ˈɪn.pʊt]
[US: ˈtɝː.mən.l̩ ˈɪn.ˌpʊt]

saját terminál

parameter table noun
[UK: pə.ˈræ.mɪ.tə(r) ˈteɪb.l̩]
[US: pə.ˈræ.mə.tər ˈteɪb.l̩]

paramétertábla főnév

incorrect parameter [UK: ˌɪnk.ə.ˈrekt pə.ˈræ.mɪ.tə(r)]
[US: ˌɪnk.ə.ˈrekt pə.ˈræ.mə.tər]

rossz paraméter

collision parameter [UK: kə.ˈlɪʒ.n̩ pə.ˈræ.mɪ.tə(r)]
[US: kə.ˈlɪʒ.n̩ pə.ˈræ.mə.tər]

ütközési paraméter

invalid parameter [UK: ɪn.ˈvæ.lɪd pə.ˈræ.mɪ.tə(r)]
[US: ˈɪn.və.ləd pə.ˈræ.mə.tər]

helytelen paraméter

impact parameter noun
[UK: ɪm.ˈpækt pə.ˈræ.mɪ.tə(r)]
[US: ˌɪm.ˈpækt pə.ˈræ.mə.tər]

ráhatási paraméter főnév

ütközési paraméter főnév

input-output trap [UK: ˈɪnpʊt ˈaʊtpʊt træp ]
[US: ˈɪnˌpʊt ˈaʊtˌpʊt træp ]

programvezérelt megszakítás

input (input, input) verb
[UK: ˈɪn.pʊt]
[US: ˈɪn.ˌpʊt]

bevisz (adatot)◼◼◼ ige

hozzájárul (ötlettel)◼◼◼ ige

betáplál (adatot)◼◼◻ ige

parameter not specified [UK: pə.ˈræ.mɪ.tə(r) nɒt ˈspe.sɪ.faɪd]
[US: pə.ˈræ.mə.tər ˈnɑːt ˈspe.sə.ˌfaɪd]

paraméter nem volt megadva

buffered keyboard input [UK: ˈbʌ.fə(r)d ˈkiː.bɔːd ˈɪn.pʊt]
[US: ˈbʌ.fərd ˈkiː.ˌbɔːrd ˈɪn.ˌpʊt]

bufferelt billentyűzeti bevitel

pufferelt klaviatúrás bevitel

bad numeric parameter [UK: bæd njuː.ˈme.rɪk pə.ˈræ.mɪ.tə(r)]
[US: ˈbæd nuː.ˈme.rɪk pə.ˈræ.mə.tər]

hibás numerikus paraméter

power-handling capability input noun
[UK: ˈpaʊə ˈhændlɪŋ ˌkeɪpəˈbɪlɪti ˈɪnpʊt ]
[US: ˈpaʊər ˈhændlɪŋ ˌkeɪpəˈbɪləti ˈɪnˌpʊt ]

energiafelhasználás főnév

light pen (a computer input device) noun
[UK: laɪt pen]
[US: ˈlaɪt ˈpen]

fényceruza főnév

light pencil (a computer input device) noun
[UK: laɪt ˈpen.sl̩]
[US: ˈlaɪt ˈpen.sl̩]

fényceruza főnév

You can find it in:

EnglishHungarian