English-Hungarian dictionary »

hesitant meaning in Hungarian

EnglishHungarian
hesitant adjective
[UK: ˈhe.zɪ.tənt]
[US: ˈhe.zə.tənt]

tétova◼◼◼ melléknév

határozatlan (ember)◼◼◻ melléknév

tétovázó◼◼◻ melléknév

hezitáló◼◻◻ melléknév

habozó (átv)◼◻◻ melléknév

hesitantly adverb
[UK: ˈhe.zɪ.tənt.li]
[US: ˈhe.zə.tənt.li]

tétován◼◼◼ határozószó

habozva◼◻◻ határozószó

habozva (átv)◼◻◻ határozószó

You can find it in:

EnglishHungarian