English-Hungarian dictionary »

ew meaning in Hungarian

EnglishHungarian
ew

ew◼◼◼

Ewaldite noun
[UK: jˈuːəldˌaɪt]
[US: jˈuːəldˌaɪt]

Ewaldit (ásv) főnév

Ewe noun
[UK: juː]
[US: ˈjuː]

anyajuh◼◼◼ főnév

eve◼◻◻ főnév

ewe [ewes] noun
[UK: juː]
[US: ˈjuː]

anyajuh◼◼◼ főnév

szarvasnyakúvá tesz főnév

ewe lamb noun
[UK: juː læm]
[US: ˈjuː ˈlæm]

jerkebárány főnév

nősténybárány főnév

ewe teg noun
[UK: juː teɡ]
[US: ˈjuː teɡ]

jerke főnév

ewe-cheese noun
[UK: juː tʃiːz]
[US: ˈjuː ˈtʃiːz]

gomolya főnév

juhsajt főnév

ewe-neck noun
[UK: juː nek]
[US: ˈjuː ˈnek]

szarvasnyak főnév

ewe-necked adjective
[UK: juː nekt]
[US: ˈjuː ˈnekt]

szarvasnyakú melléknév

ewer noun
[UK: ˈjuːə(r)]
[US: ˈjuːər]

vizeskancsó◼◼◼ főnév

füles vizeskancsó főnév

vizeskanna főnév

ewer (pitcher) [UK: ˈjuːə(r)]
[US: ˈjuːər]

kávés ibrik

ewer and basin [UK: ˈjuːə(r) ənd ˈbeɪs.n̩]
[US: ˈjuːər ænd ˈbeɪs.n̩]

vizeskancsó és mosdótál

… of a new type adjective
[UK: əv ə njuː taɪp]
[US: əv ə nuː ˈtaɪp]

újfajta … melléknév

(curded) ewe’s cheese noun

juhtúró főnév

(person) of few words

kevés szavú (ember)

a bit of news noun
[UK: ə bɪt əv njuːz]
[US: ə ˈbɪt əv ˈnuːz]

egy kis hír◼◼◼ főnév

egy csöpp hír főnév

a clear view ahead [UK: ə klɪə(r) vjuː ə.ˈhed]
[US: ə ˈklɪr ˈvjuː ə.ˈhed]

szabad kilátás

A Farewell to arms (Ernest Hemingway) [UK: ə ˌfeə.ˈwel tuː ɑːmz]
[US: ə ˌfeˈr.wel ˈtuː ˈɑːrmz]

Búcsú a fegyverektől◼◼◼

a few [UK: ə fjuː]
[US: ə ˈfjuː]

néhány◼◼◼ melléknév

kevés◼◼◻ számnév névmás

nem sok◼◻◻ melléknév

a few minutes ago [UK: ə fjuː ˈmɪ.nɪts ə.ˈɡəʊ]
[US: ə ˈfjuː ˈmɪ.nəts əˈɡo.ʊ]

néhány perce◼◼◼

néhány perccel ezelőtt◼◼◼

a few months [UK: ə fjuː mʌnθs]
[US: ə ˈfjuː ˈmənθs]

néhány hónapig◼◼◼

a few other examples [UK: ə fjuː ˈʌð.ə(r) ɪɡ.ˈzɑːmp.l̩z]
[US: ə ˈfjuː ˈʌð.r̩ ɪg.ˈzæmp.l̩z]

néhány további példa

a few things

egyet-mást

a few times adverb

párszor◼◼◼ határozószó

egypárszor határozószó

a good few [UK: ə ɡʊd fjuː]
[US: ə ˈɡʊd ˈfjuː]

jó egynéhány(an)

a Jew temple servant noun
[UK: ə dʒuː ˈtem.pl̩ ˈsɜː.vənt]
[US: ə ˈdʒuː ˈtem.pl̩ ˈsɝː.vənt]

samesz főnév

a new broom sweeps clean [UK: ə njuː bruːm swiːps kliːn]
[US: ə nuː ˈbruːm ˈswiːps ˈkliːn]

új seprű jól seper

a new broom sweeps well

új seprű jól seper

a piece of news [UK: ə piːs əv njuːz]
[US: ə ˈpiːs əv ˈnuːz]

egy kevés hír

12

You can find it in:

EnglishHungarian