English-Hungarian dictionary » eser meaning in Hungarian

HungarianEnglish
esernyő főnév

umbrella◼◼◼ noun
[UK: ʌm.ˈbre.lə] [US: ʌm.ˈbre.lə]

brolly noun
[UK: ˈbrɒ.li] [US: ˈbrɑː.li]

gingham noun
[UK: ˈɡɪŋəm] [US: ˈɡɪŋəm]

mush noun
[UK: mʌʃ] [US: ˈməʃ]

esernyőborda főnév

stretcher noun
[UK: ˈstre.tʃə(r)] [US: ˈstre.tʃər]

esernyőé

furling[UK: ˈfɜːl.ɪŋ] [US: ˈfɝːl.ɪŋ]

esernyőjavító főnév

umbrella-man, umbrella-men noun
[UK: ʌmˈbrɛlə mæn, ʌmˈbrɛlə mɛn ] [US: əmˈbrɛlə mən, əmˈbrɛlə mɛn ]

esernyőkészítő főnév

coverer noun
[UK: ˈkʌvərə ] [US: ˈkʌvərər ]

umbrella-maker noun
[UK: ʌm.ˈbre.lə ˈmeɪk.ə(r)] [US: ʌm.ˈbre.lə ˈmeɪk.ər]

esernyős melléknév
biz

umbrellaed adjective
[UK: ʌmˈbrɛləd ] [US: əmˈbrɛləd ]

esernyőtartó főnév

umbrella stand noun
[UK: ʌm.ˈbre.lə stænd] [US: ʌm.ˈbre.lə ˈstænd]

esernyőtok főnév

umbrella-sheath noun
[UK: ʌm.ˈbre.lə ʃiːθ] [US: ʌm.ˈbre.lə ˈʃiːθ]

esernyőváz acéldrótjai

umbrella-wire[UK: ʌm.ˈbre.lə ˈwaɪə(r)] [US: ʌm.ˈbre.lə ˈwaɪər]

a Federal Reserve Systemhez tartozó bank főnév

member bank noun
[UK: ˈmem.bə(r) bæŋk] [US: ˈmem.bər ˈbæŋk]

a jó szellemek felidézésére vonatkozó (átv) melléknév

theurgic adjective
[UK: θjˈuːədʒˌɪk] [US: θjˈuːədʒˌɪk]

theurgical adjective
[UK: θjˈuːədʒˌɪkəl] [US: θjˈuːədʒˌɪkəl]

a szenvedések keserű pohara

a bitter cup[UK: ə ˈbɪ.tə(r) kʌp] [US: ə ˈbɪ.tər kʌp]

ad az öltözködésére

dress-conscious[UK: dres ˈkɒn.ʃəs] [US: ˈdres ˈkɑːn.ʃəs]

ajándékrészvény (osztalék helyett v kiegészítésére)

bonus-share[UK: ˈbəʊ.nəs ʃeə(r)] [US: ˈboʊ.nəs ˈʃer]

ájtatosságok elvégzésére megszabott órák

canonical hours[UK: kə.ˈnɒ.nɪk.l̩ ˈaʊəz] [US: kə.ˈnɒ.nɪk.l̩ ˈaʊərz]

alkohol kimérésére jogosított vendéglős US

licensed victualler[UK: ˈlaɪsnst ˈvɪt.lə(r)] [US: ˈlaɪ.sənst ˈvɪt.lər]

állok rendelkezésére

I serve you[UK: ˈaɪ sɜːv juː] [US: ˈaɪ ˈsɝːv ˈjuː]

yours to command[UK: jɔːz tuː kə.ˈmɑːnd] [US: ˈjʊrz ˈtuː kə.ˈmænd]

ártéri japánkeserűfű

Japanese knotweed[UK: ˌdʒæ.pə.ˈniːz] [US: ˌdʒæ.pə.ˈniːz]

az Európai Bizottság kezdeményezésére évente 2-3 alkalommal sorra kerülő nagyszabású üzletember-találkozó fantázianeve.

Europartenariatbusiness

az istráng odaerősítésére

thill-pin[UK: ˈθɪl pɪn] [US: ˈθɪl ˈpɪn]

az Ön rendelkezésére

on your disposal[UK: ɒn jɔː(r) dɪ.ˈspəʊz.l̩] [US: ɑːn ˈjɔːr dɪˈspo.ʊz.l̩]

azonnali lépéseket tesz meg (kellemetlen helyzet kezelésére)

grasp the nettle[UK: ɡrɑːsp ðə ˈnet.l̩] [US: ˈɡræsp ðə ˈnet.l̩]

baracklevelű keserűfű (balhafű, baracklevelűfű, disznóhunyor, ebgyömbér, göcsfű, göcsinda, hódos cikszár, légyfű, vízi bors, vizi hunyor) (Polygonum persicaria, Persicaria maculosa) főnév

persicaria noun
[UK: pˌɜːsɪkˈeəriə] [US: pˌɜːsɪkˈeriə]

baracklevelű keserűfű (Polygonum persicaria)

lady's-thumb[UK: ˈleɪ.diz ˈθʌm] [US: ˈleɪ.diz ˈθʌm]

peachwort[UK: pˈiːtʃwɔːt] [US: pˈiːtʃwoːrt]

barakkok építésére szolgáló anyagok kat

hutting[UK: ˈhʌ.tɪŋ] [US: ˈhʌ.tɪŋ]

barátja elvesztésén kesereg

mourn the loss of a friend[UK: mɔːn ðə lɒs əv ə ˈfrend] [US: ˈmɔːrn ðə ˈlɒs əv ə ˈfrend]

be van osztva vk rendelkezésére

be under somebody[UK: bi ˈʌnd.ə(r) ˈsʌm.bə.di] [US: bi ˈʌnd.r̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

befelé kesereg

groan inwardly[UK: ɡrəʊn ˈɪn.wəd.li] [US: ˈɡroʊn ˈɪn.wərd.li]

bérkiegészítés pénztárkezelésért

risk-money[UK: rɪsk ˈmʌ.ni] [US: ˈrɪsk ˈmʌ.ni]

beszéd keserűsége

acerbity of speech[UK: ə.ˈsɜː.bə.ti əv spiːtʃ] [US: ə.ˈsɝː.bə.ti əv ˈspiːtʃ]

bitterness of speech[UK: ˈbɪ.tə.nəs əv spiːtʃ] [US: ˈbɪ.tər.nəs əv ˈspiːtʃ]

bevágás vasút átvezetésére GB

railway cutting[UK: ˈreɪl.weɪ ˈkʌt.ɪŋ] [US: ˈreɪˌl.we ˈkʌt.ɪŋ]

beveszi a keserű pirulát

swallow the bitter pill[UK: ˈswɒ.ləʊ ðə ˈbɪ.tə(r) pɪl] [US: ˈswɑːlo.ʊ ðə ˈbɪ.tər ˈpɪl]

12

You can find it in:

EnglishHungarian

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies