English-Hungarian dictionary » ems meaning in Hungarian

EnglishHungarian
Emsian

Emsi

8 items or less [UK: ˈaɪ.təmz ɔː(r) les]
[US: ˈaɪ.təmz ɔːr ˈles]

8 vagy kevesebb árucikk

among themselves [UK: ə.ˈmʌŋ ðəm.ˈselvz]
[US: ə.ˈmʌŋ ðem.ˈselvz]

egymás közt

bremsstrahlung noun
[UK: brˈemstrɑːlˌʌŋ]
[US: brˈemstrɑːlˌʌŋ]

fékezési sugárzás főnév

fékezősugárzás főnév

by themselves adverb
[UK: baɪ ðəm.ˈselvz]
[US: baɪ ðem.ˈselvz]

egyedül határozószó

closely interwoven systems [UK: ˈkləʊ.sli ˌɪn.tə.ˈwəʊv.n̩ ˈsɪ.stəmz]
[US: ˈkloʊ.sli ˌɪn.təˈwo.ʊv.n̩ ˈsɪ.stəmz]

szoros kapcsolatban álló rendszerek

szorosan egymásba fonódó rendszerek

szorosan összefüggő rendszerek

collection (set of items) noun
[UK: kə.ˈlek.ʃn̩]
[US: kə.ˈlek.ʃn̩]

gyűjtemény◼◼◼ főnév

constitute themselves and independent party [UK: ˈkɒn.stɪ.tjuːt ðəm.ˈselvz ənd ˌɪn.dɪ.ˈpen.dənt ˈpɑː.ti]
[US: ˈkɑːn.stə.ˌtuːt ðem.ˈselvz ænd ˌɪn.də.ˈpen.dənt ˈpɑːr.ti]

önálló párttá alakulnak

deemster noun
[UK: ˈdiːm.stə]
[US: ˈdiːm.stər]

döntőbíró főnév
táj

Man szigetén főnév

divan (collection of poems) noun
[UK: dɪ.ˈvæn]
[US: dɪ.ˈvæn]

díván főnév

events that print themselves on the mind [UK: ɪ.ˈvents ðæt prɪnt ðəm.ˈselvz ɒn ðə maɪnd]
[US: ɪ.ˈvents ˈðæt ˈprɪnt ðem.ˈselvz ɑːn ðə ˈmaɪnd]

események, melyek bevésődnek az emlékezetbe

events that print themselves upon the memory [UK: ɪ.ˈvents ðæt prɪnt ðəm.ˈselvz ə.ˈpɒn ðə ˈme.mə.ri]
[US: ɪ.ˈvents ˈðæt ˈprɪnt ðem.ˈselvz ə.ˈpɑːn ðə ˈme.mə.ri]

események, melyek bevésődnek az emlékezetbe

gemsbock [UK: dʒˈemsbɒk]
[US: dʒˈemsbɑːk]

passzán (Oryx gazella)

gemsbuck noun
[UK: dʒˈemsbʌk]
[US: dʒˈemsbʌk]

nyársas antilop (Oryx gazella) főnév

orix (Oryx gazella) főnév

gemstone noun
[UK: dʒem]
[US: ˈdʒemˌstoʊn]

drágakő◼◼◼ főnév

féldrágakő főnév

Give the items! [UK: ɡɪv ðə ˈaɪ.təmz]
[US: ˈɡɪv ðə ˈaɪ.təmz]

Add meg az egyes tételeket!

Sorold fel a részleteket!

God helps those who help themselves [UK: ɡɒd helps ðəʊz huː help ðəm.ˈselvz]
[US: ˈɡɑːd ˈhelps ðoʊz ˈhuː ˈhelp ðem.ˈselvz]

segíts magadon, s az Isten is megsegít

Have you had any problems? [UK: həv juː həd ˈe.ni ˈprɒ.bləmz]
[US: həv ˈjuː həd ˈe.ni ˈprɑː.bləmz]

Van valamilyen problémája?

heaven helps those who help themselves [UK: ˈhev.n̩ helps ðəʊz huː help ðəm.ˈselvz]
[US: ˈhev.n̩ ˈhelps ðoʊz ˈhuː ˈhelp ðem.ˈselvz]

segíts magadon, s az Isten is megsegít

hemstitch noun
[UK: ˈhem.stɪtʃ]
[US: ˈhem.stɪtʃ]

azsúrozás◼◻◻ főnév

azsúrszegély◼◻◻ főnév

szálhúzás (textiliáé) főnév

his brain teems with new ideas [UK: hɪz breɪn tiːmz wɪð njuː aɪ.ˈdɪəz]
[US: ˈhɪz ˈbreɪn ˈtiːmz wɪθ nuː aɪ.ˈdiːəz]

fejében nyüzsögnek az új ötletek (átv)

it seems [UK: ɪt ˈsiːmz]
[US: ˈɪt ˈsiːmz]

úgy tűnik◼◼◼

úgy látszik

it seems to be reasonable [UK: ɪt ˈsiːmz tuː bi ˈriːz.nəb.l̩]
[US: ˈɪt ˈsiːmz ˈtuː bi ˈriː.zə.nəb.l̩]

van benne valami

it seems to me [UK: ɪt ˈsiːmz tuː miː]
[US: ˈɪt ˈsiːmz ˈtuː ˈmiː]

nekem úgy tűnik

items [UK: ˈaɪ.təmz]
[US: ˈaɪ.təmz]

tételek◼◼◼

adatok◼◼◻

tárgyak◼◼◻

példány◼◻◻ főnév

részletek

items on the agenda [UK: ˈaɪ.təmz ɒn ðə ə.ˈdʒen.də]
[US: ˈaɪ.təmz ɑːn ðə ə.ˈdʒen.də]

napirendi pontok◼◼◼

12

You can find it in:

EnglishHungarian

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies