English-Hungarian dictionary »

approach meaning in Hungarian

EnglishHungarian
approach [approaches] noun
[UK: ə.ˈprəʊtʃ]
[US: əˈproʊtʃ]

megközelítő hasonlóság főnév

megközelítő üres (golfban) főnév
sp

nekifutás főnév
sp

szemlélet(mód) főnév

tárgyalás(mód) főnév

témakezelés főnév

viszony(ulás) főnév
átv

approach (to arrive) [approached, approached, approaching, approaches] verb
[UK: ə.ˈprəʊtʃ]
[US: əˈproʊtʃ]

megérkezik◼◼◼ ige

approach path noun
[UK: ə.ˈprəʊtʃ pɑːθ]
[US: əˈproʊtʃ ˈpæθ]

megközelítési pálya főnév

approach somebody on something [UK: ə.ˈprəʊtʃ ˈsʌm.bə.di ɒn ˈsʌm.θɪŋ]
[US: əˈproʊtʃ ˈsʌm.ˌbɑː.di ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

szól valakinek valamiért

approach track [UK: ə.ˈprəʊtʃ træk]
[US: əˈproʊtʃ ˈtræk]

bejárati vágány

approach trench [UK: ə.ˈprəʊtʃ trentʃ]
[US: əˈproʊtʃ ˈtrentʃ]

futóárok főnév

összekötő árok

approach with cautious tread [UK: ə.ˈprəʊtʃ wɪð ˈkɔː.ʃəs tred]
[US: əˈproʊtʃ wɪθ ˈkɒ.ʃəs ˈtred]

óvatos léptekkel közeledik

approachability noun
[UK: ə.ˌprəʊ.tʃə.ˈbɪ.lə.ti]
[US: əˌpro.ʊ.tʃə.ˈbɪ.lə.ti]

hozzáférhetőség főnév

megközelíthetőség főnév

approachable adjective
[UK: ə.ˈprəʊ.tʃəb.l̩]
[US: əˈpro.ʊ.tʃəb.l̩]

megközelíthető◼◼◼ melléknév

hozzáférhető◼◻◻ melléknév

approaches verb

megközelít◼◼◼ ige

approaches tsz noun

felkínálkozás főnév

megszólítás főnév

approaching [UK: ə.ˈprəʊtʃ.ɪŋ]
[US: əˈpro.ʊtʃ.ɪŋ]

közeledik◼◼◼ főnév

közeledő◼◼◻ melléknév

közelgő◼◼◻ melléknév

közeli◼◻◻ melléknév

agony (process of approaching death) [agonies] noun
[UK: ˈæ.ɡə.ni]
[US: ˈæ.ɡə.ni]

haldoklás (agonia)◼◼◼ főnév

artistical approach adjective
[UK: ɑːtˈɪstɪkəl]
[US: ɑːrtˈɪstɪkəl]

művészeti szemlélet melléknév

művészi megközelítés melléknév

be approaching fifty [UK: bi ə.ˈprəʊtʃ.ɪŋ ˈfɪf.ti]
[US: bi əˈpro.ʊtʃ.ɪŋ ˈfɪf.ti]

közel jár az ötvenhez (korban)

counter-approaches [UK: ˈkaʊn.tə(r) ə.ˈprəʊ.tʃɪz]
[US: ˈkaʊn.tər əˈpro.ʊ.tʃɪz]

ostromlottak előretolt ellensáncmunkái

easy of approach [UK: ˈiː.zi əv ə.ˈprəʊtʃ]
[US: ˈiː.zi əv əˈproʊtʃ]

könnyen megközelíthető

easy to approach [UK: ˈiː.zi tuː ə.ˈprəʊtʃ]
[US: ˈiː.zi ˈtuː əˈproʊtʃ]

könnyen hozzáférhető

könnyen megközelíthető

inapproachable adjective
[UK: ˌɪ.nə.ˈprəʊ.tʃəbl]
[US: ɪ.nəˈpro.ʊ.tʃə.bəl]

megközelíthetetlen melléknév

mindenekfölött kiemelkedő melléknév

nem megközelíthető melléknév

nem összehasonlítható melléknév

összehasonlíthatatlan melléknév

párját ritkító melléknév

inrun (the approach ramp of a ski jump) noun
[UK: ˈɪnrʌn]
[US: ˈɪnrʌn]

sánc (síugró) főnév

123

You can find it in:

EnglishHungarian