English-Hungarian dictionary »

answer meaning in Hungarian

EnglishHungarian
answer [answers] noun
[UK: ˈɑːn.sə(r)]
[US: ˈæn.sər]

válasz◼◼◼főnév

megoldás (feladaté)◼◼◻főnév

felelet◼◼◻főnévI need answers. = Feleletet várok.

védekezés◼◻◻főnév

visszavágásfőnév

riposztfőnév

válaszbeszédfőnév

answer [answered, answering, answers] verb
[UK: ˈɑːn.sə(r)]
[US: ˈæn.sər]

válaszol◼◼◼ige

felel◼◼◻ige

megválaszol◼◼◻igeHe answered the question. = Megválaszolta a kérdést.

működik◼◼◻ige

reagál◼◼◻ige

megfelel (valaminek)◼◼◻ige

reflektál◼◻◻ige

kifizetődik◼◻◻ige

answer adjective
[UK: ˈɑːn.sə(r)]
[US: ˈæn.sər]

érdemes◼◼◻melléknév

answer (somebody) [UK: ˈɑːn.sə(r)]
[US: ˈæn.sər]

válaszol (valakinek)◼◼◼

felel (valakinek)◼◼◼

answer a bill of exchange [UK: ˈɑːn.sə(r) ə bɪl əv ɪkˈs.tʃeɪndʒ]
[US: ˈæn.sər ə ˈbɪl əv ɪks.ˈtʃeɪndʒ]

váltót bevált

answer a charge [UK: ˈɑːn.sə(r) ə tʃɑːdʒ]
[US: ˈæn.sər ə ˈtʃɑːrdʒ]

vádat megcáfol

vádat megválaszol

vádat visszautasít

answer a description [UK: ˈɑːn.sə(r) ə dɪ.ˈskrɪp.ʃn̩]
[US: ˈæn.sər ə də.ˈskrɪp.ʃn̩]

megfelel a leírásnak

answer a letter [UK: ˈɑːn.sə(r) ə ˈle.tə(r)]
[US: ˈæn.sər ə ˈle.tər]

megválaszolja a levelet

válaszol a levélre

answer a prayer [UK: ˈɑːn.sə(r) ə preə(r)]
[US: ˈæn.sər ə ˈprer]

imát meghallgat

answer a problem [UK: ˈɑːn.sə(r) ə ˈprɒ.bləm]
[US: ˈæn.sər ə ˈprɑː.bləm]

megoldja a feladványt

megoldja a példát

megoldja a problémát

answer a question [UK: ˈɑːn.sə(r) ə ˈkwes.tʃən]
[US: ˈæn.sər ə ˈkwes.tʃən]

válaszol a kérdésre◼◼◼

felel a kérdésre◼◻◻

jó formában van

kitűnő formában van

answer as cool as you please [UK: ˈɑːn.sə(r) əz kuːl əz juː pliːz]
[US: ˈæn.sər ˈæz ˈkuːl ˈæz ˈjuː ˈpliːz]

meglepetés nélkül válaszol

zavar nélkül válaszol

answer back verb
[UK: ˈɑːn.sə(r) ˈbæk]
[US: ˈæn.sər ˈbæk]

felesel◼◼◼ige

visszabeszél◼◻◻ige

visszafeleselige

answer back [UK: ˈɑːn.sə(r) ˈbæk]
[US: ˈæn.sər ˈbæk]

szemtelenül válaszol

answer book [UK: ˈɑːn.sə(r) bʊk]
[US: ˈæn.sər ˈbʊk]

tanári kézikönyv

12