English-Hungarian dictionary »

adoptioner meaning in Hungarian

Showing results for adoption
Search instead for adoptioner
EnglishHungarian
adoption [adoptions] noun
[UK: ə.ˈdɒp.ʃn̩]
[US: ə.ˈdɑːp.ʃn̩]

örökbefogadás◼◼◼ főnév

adoptálás◼◼◼ főnév

elfogadás◼◻◻ főnév

vélemény-elfogadás főnév

You can find it in:

EnglishHungarian