English-Hungarian dictionary »

admit meaning in Hungarian

EnglishHungarian
admittance [admittances] noun
[UK: əd.ˈmɪtns]
[US: əd.ˈmɪ.təns]

feltételezés főnév

feltevés főnév

hozzájutás főnév

komplex vezetőképesség főnév

megengedés főnév

reciprok impedancia főnév

admitted adjective
[UK: əd.ˈmɪ.tɪd]
[US: əd.ˈmɪ.təd]

vallott◼◼◼ melléknév

elismert◼◼◼ melléknév

általános◼◻◻ melléknév

bocsátott◼◻◻ melléknév

közismert◼◻◻ melléknév

igazolt◼◻◻ melléknév

bevett◼◻◻ melléknév

elfogadott◼◻◻ melléknév

fel van véve◼◻◻ melléknév

hírhedt◼◻◻ melléknév

bizonyult melléknév

általánosan elfogadott melléknév

igaznak tartott melléknév

mindenki által tudott melléknév

admittedly [UK: əd.ˈmɪ.tɪd.li]
[US: æd.ˈmɪ.təd.li]

kétségkívül◼◼◼ határozószó

bevallottan◼◼◻ határozószó

az igazat megvallva◼◻◻

elfogadottan határozószó

elsimerten határozószó

any reasonable person will admit this [UK: ˈe.ni ˈriːz.nəb.l̩ ˈpɜːs.n̩ wɪl əd.ˈmɪt ðɪs]
[US: ˈe.ni ˈriː.zə.nəb.l̩ ˈpɝː.sn̩ wɪl əd.ˈmɪt ðɪs]

minden értelmes ember elismeri ezt

be admitted to the presence [UK: bi əd.ˈmɪ.tɪd tuː ðə ˈprezns]
[US: bi əd.ˈmɪ.təd ˈtuː ðə ˈpre.zəns]

uralkodó elé járulhat

uralkodó színe elé járulhat

be refused admittance [UK: bi rɪ.ˈfjuːzd əd.ˈmɪtns]
[US: bi rə.ˈfjuːzd əd.ˈmɪ.təns]

nem engedik be

charge for admittance [UK: tʃɑːdʒ fɔː(r) əd.ˈmɪtns]
[US: ˈtʃɑːrdʒ ˈfɔːr əd.ˈmɪ.təns]

belépődíj főnév

belépti díj

gain admittance into a place [UK: ɡeɪn əd.ˈmɪtns ˈɪn.tə ə ˈpleɪs]
[US: ˈɡeɪn əd.ˈmɪ.təns ˌɪn.ˈtuː ə ˈpleɪs]

sikerül bejutnia vhova

gain admittance to somebody [UK: ɡeɪn əd.ˈmɪtns tuː ˈsʌm.bə.di]
[US: ˈɡeɪn əd.ˈmɪ.təns ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

bebocsátást nyer vkihez

bejut vkihez

get admittance into a place [UK: ˈɡet əd.ˈmɪtns ˈɪn.tə ə ˈpleɪs]
[US: ˈɡet əd.ˈmɪ.təns ˌɪn.ˈtuː ə ˈpleɪs]

sikerül bejutnia vhova

give somebody admittance [UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di əd.ˈmɪtns]
[US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di əd.ˈmɪ.təns]

bebocsát vkt

beenged vkt

have admittance to somebody [UK: həv əd.ˈmɪtns tuː ˈsʌm.bə.di]
[US: həv əd.ˈmɪ.təns ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

bejárása van vkihez

bejáratos vkihez

I must admit that at first …, but later … [UK: ˈaɪ mʌst əd.ˈmɪt ðæt ət ˈfɜːst bʌt ˈleɪ.tə(r)]
[US: ˈaɪ ˈməst əd.ˈmɪt ˈðæt ət ˈfɝːst ˈbət ˈleɪ.tər]

be kell ismernem, hogy először …, de később …

123

You can find it in:

EnglishHungarian