dicţionar Maghiar-Englez »

valószínű înseamnă în null

MaghiarăEngleză
valószínű

likely [likelier, likeliest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈlaɪk.li] [US: ˈlaɪk.li]

probable◼◼◻ adjective
[UK: ˈprɒ.bəb.l̩] [US: ˈprɑː.bəb.l̩]

potential◼◼◻ adjective
[UK: pə.ˈten.ʃl̩] [US: pə.ˈten.ʃl̩]

plausible◼◼◻ adjective
[UK: ˈplɔː.zəb.l̩] [US: ˈplɒ.zəb.l̩]

prob (probable) [probs]◼◻◻ noun
[UK: ˈprɒ.bəb.l̩] [US: ˈprɑː.bəb.l̩]

feasible◼◻◻ adjective
[UK: ˈfiː.zəb.l̩] [US: ˈfiː.zəb.l̩]

presumptive◼◻◻ adjective
[UK: prɪ.ˈzʌmp.tɪv] [US: pri.ˈzʌmp.tɪv]

daresay adjective
[UK: ˈders.e] [US: ˈder.se]

potencial adjective
[UK: pˈəʊtenʃəl] [US: pˈoʊtenʃəl]

verisimilar adjective
[UK: ˌve.rɪ.ˈsɪ.mɪ.lə] [US: ˌve.rɪ.ˈsɪ.mɪ.lə]

vraisemblable adjective
[UK: vrˈeɪzɪmbələbəl] [US: vrˈeɪzɪmbələbəl]

valószínű melléknév
GB

colourable adjective
[UK: ˈkʌ.lə.rəbl] [US: ˈkʌ.lə.rə.bəl]

valószínű, hogy …

be likely to[UK: bi ˈlaɪk.li tuː] [US: bi ˈlaɪk.li ˈtuː]

it is likely to happen[UK: ɪt ɪz ˈlaɪk.li tuː ˈhæ.pən] [US: ˈɪt ˈɪz ˈlaɪk.li ˈtuː ˈhæ.pən]

valószínű hiba

probable error[UK: ˈprɒ.bəb.l̩ ˈe.rə(r)] [US: ˈprɑː.bəb.l̩ ˈe.rər]

valószínű jelöltek

probable candidates[UK: ˈprɒ.bəb.l̩ ˈkæn.dɪ.dəts] [US: ˈprɑː.bəb.l̩ ˈkæn.də.dets]

probables[UK: ˈprɒ.bəb.l̩z] [US: ˈprɒ.bəb.l̩z]

valószínű élettartam főnév

life expectancy [life expectancies] noun
[UK: laɪf ɪk.ˈspek.tən.si] [US: ˈlaɪf ɪk.ˈspek.tən.si]

valószínűbb

more probable◼◼◼

valószínűen határozószó

feasibly adverb
[UK: fea.si.bli] [US: ˈfiː.zə.bli]

valószínűleg

probably◼◼◼ adverb
[UK: ˈprɒ.bə.bli] [US: ˈprɑː.bə.bli]

likely [likelier, likeliest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈlaɪk.li] [US: ˈlaɪk.li]

well◼◼◻ adverb
[UK: wel] [US: ˈwel]

most likely◼◼◻ adverb
[UK: məʊst ˈlaɪk.li] [US: moʊst ˈlaɪk.li]

like◼◼◻ adverb
[UK: ˈlaɪk] [US: ˈlaɪk]

presumably◼◼◻ adverb
[UK: prɪˈz.juː.mə.bli] [US: prə.ˈzuː.mə.bli]

very likely◼◻◻ adverb
[UK: ˈver.i ˈlaɪk.li] [US: ˈver.i ˈlaɪk.li]

in all likelihood◼◻◻ adverb
[UK: ɪn ɔːl ˈlaɪk.lɪ.hʊd] [US: ɪn ɔːl ˈlaɪk.li.hʊd]

belike adverb
[UK: bɪ.ˈlaɪk] [US: bɪ.ˈlaɪk]

presumedly adverb
[UK: prɪˈz.juː.mɪd.lɪ] [US: prɪ.ˈzuː.mɪd.liː]

valószínűleg kipusztult (állat)

possibly extinct◼◼◼[UK: ˈpɒ.sə.bli ɪk.ˈstɪŋt] [US: ˈpɑː.sə.bli ɪk.ˈstɪŋkt]

valószínűnek tart ige

expect [expected, expected, expecting, expects]◼◼◼ verb
[UK: ɪk.ˈspekt] [US: ɪk.ˈspekt]

valószínűnek tartom

I think so[UK: ˈaɪ ˈθɪŋk ˈsəʊ] [US: ˈaɪ ˈθɪŋk ˈsoʊ]

valószínűnek tűnő melléknév

plausible adjective
[UK: ˈplɔː.zəb.l̩] [US: ˈplɒ.zəb.l̩]

valószínűség főnév

probability [probabilities]◼◼◼ noun
[UK: ˌprɒ.bə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ˌprɑː.bə.ˈbɪ.lə.ti]

likelihood [likelihoods]◼◼◻ noun
[UK: ˈlaɪk.lɪ.hʊd] [US: ˈlaɪk.li.hʊd]

chance [chances]◼◼◻ noun
[UK: tʃɑːns] [US: ˈtʃæns]

odds [odds]◼◼◻ noun
[UK: ɒdz] [US: ˈɑːdz]

hope [hopes]◼◻◻ noun
[UK: həʊp] [US: hoʊp]

plausibility [plausibilities]◼◻◻ noun
[UK: ˌplɔː.zə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ˌplɒ.zə.ˈbɪ.lə.ti]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză