dicţionar Maghiar-Englez »

megfelelő înseamnă în Engleză

MaghiarăEngleză
megfelelő melléknév

appropriate◼◼◼adjective
[UK: ə.ˈprəʊ.priət] [US: əˈpro.ʊ.priət]
Is this appropriate? = Ez megfelelő?

right [righter, rightest]◼◼◼adjective
[UK: raɪt] [US: ˈraɪt]
It's the right size. = Ez a megfelelő méret.

adequate◼◼◼adjective
[UK: ˈæ.dɪ.kwət] [US: ˈæ.də.kwət]
It seems adequate. = Megfelelőnek tűnik.

proper◼◼◼adjective
[UK: ˈprɒ.pə(r)] [US: ˈprɑː.pər]

suitable◼◼◼adjective
[UK: ˈsuː.təb.l̩] [US: ˈsuː.təb.l̩]
It's clearly suitable. = Ez teljesen megfelelő.

corresponding◼◼◼adjective
[UK: ˌkɒ.rɪ.ˈspɒnd.ɪŋ] [US: ˌkɔː.rə.ˈspɑːnd.ɪŋ]

good [better, best]◼◼◼adjective
[UK: ɡʊd] [US: ˈɡʊd]

correct◼◼◼adjective
[UK: kə.ˈrekt] [US: kə.ˈrekt]
The username or password is not correct. = A felhasználónév vagy a jelszó nem megfelelő.

sufficient◼◼◼adjective
[UK: sə.ˈfɪʃnt] [US: sə.ˈfɪ.ʃənt]

competent◼◼◻adjective
[UK: ˈkɒm.pɪ.tənt] [US: ˈkɑːm.pə.tənt]

due◼◼◻adjective
[UK: djuː] [US: ˈduː]

applicable◼◼◻adjective
[UK: ə.ˈplɪk.əb.l̩] [US: ˈæ.plək.əb.l̩]

pursuant◼◼◻adjective
[UK: pə.ˈsjuːənt] [US: pər.ˈsuːənt]

respective◼◼◻adjective
[UK: rɪ.ˈspek.tɪv] [US: rə.ˈspek.tɪv]

equal◼◼◻adjective
[UK: ˈiː.kwəl] [US: ˈiː.kwəl]

adequately◼◼◻adjective
[UK: ˈæ.dɪ.kwət.li] [US: ˈæ.də.kwət.li]

fit [fitter, fittest]◼◼◻adjective
[UK: fɪt] [US: ˈfɪt]
They had lit a fire fit to roast an ox. = Egy ökörsütéshez is megfelelő tüzet gyújtottak.

satisfactory◼◼◻adjective
[UK: ˌsæ.tɪs.ˈfæk.tə.ri] [US: ˌsæ.təs.ˈfæk.tə.ri]

likely [likelier, likeliest]◼◼◻adjective
[UK: ˈlaɪk.li] [US: ˈlaɪk.li]

eligible◼◼◻adjective
[UK: ˈe.lɪ.dʒəb.l̩] [US: ˈe.lə.dʒəb.l̩]

matching◼◼◻adjective
[UK: ˈmætʃ.ɪŋ] [US: ˈmætʃ.ɪŋ]

proportionate◼◼◻adjective
[UK: prə.ˈpɔː.ʃə.nət] [US: prə.ˈpɔːr.ʃə.nət]

compliant◼◼◻adjective
[UK: kəm.ˈplaɪənt] [US: kəm.ˈplaɪənt]

decent◼◼◻adjective
[UK: ˈdiːsnt] [US: ˈdiː.sənt]
John couldn't find a decent job in Boston, so he moved to Chicago. = John nem tudott megfelelő munkát találni Bostonban, így Chicagóba költözött.

acceptable◼◼◻adjective
[UK: ək.ˈsep.təb.l̩] [US: æk.ˈsep.təb.l̩]

convenient◼◼◻adjective
[UK: kən.ˈviː.nɪənt] [US: kən.ˈviː.njənt]
What time is convenient for you on June seventh? = Milyen időpont a megfelelő számodra június hetedikén?

fitting◼◼◻adjective
[UK: ˈfɪt.ɪŋ] [US: ˈfɪt.ɪŋ]

proportional◼◼◻adjective
[UK: prə.ˈpɔːʃ.n̩əl] [US: prə.ˈpɔːr.ʃn̩əl]

be proper◼◼◻adjective
[UK: bi ˈprɒ.pə(r)] [US: bi ˈprɑː.pər]

suited to◼◼◻adjective

adaptable◼◻◻adjective
[UK: ə.ˈdæp.təb.l̩] [US: ə.ˈdæp.təb.l̩]

apt [apter, aptest]◼◻◻adjective
[UK: æpt] [US: ˈæpt]

analogous◼◻◻adjective
[UK: ə.ˈnæ.lə.ɡəs] [US: ə.ˈnæ.lə.ɡəs]

good enough◼◻◻adjective
[UK: ɡʊd ɪ.ˈnʌf] [US: ˈɡʊd ə.ˈnəf]

answerable◼◻◻adjective
[UK: ˈɑːn.sə.rəb.l̩] [US: ˈæn.sə.rəb.l̩]

homologous◼◻◻adjective
[UK: hə.ˈmɒ.lə.ɡəs] [US: hə.ˈmɑː.lə.ɡəs]

apposite◼◻◻adjective
[UK: ˈæ.pə.zɪt] [US: ˈæ.pə.zɪt]

congenial◼◻◻adjective
[UK: kən.ˈdʒiː.nɪəl] [US: kən.ˈdʒiː.njəl]

recommendable◼◻◻adjective
[UK: ˌrɛkəˈmɛndəbl ] [US: ˌrɛkəˈmɛndəbl ]

fair enough◼◻◻adjective
[UK: feə(r) ɪ.ˈnʌf] [US: ˈfer ə.ˈnəf]

12