dicţionar Englez-Maghiar » ills meaning in Maghiară

EnglezăMaghiară
ills noun
[UK: ɪlz]
[US: ˈɪlz]

baj◼◼◼ főnév

csapás főnév

szerencsétlenség főnév

vész főnév

amphitheatre of hills [UK: ˈæm.fi.ˌθɪə.tə(r) əv hɪlz]
[US: ˈæm.pə.ˌθiə.tər əv ˈhɪlz]

lankás hegyek koszorúja

as old as the hills [UK: əz əʊld əz ðə hɪlz]
[US: ˈæz oʊld ˈæz ðə ˈhɪlz]

öreg mint az országút

belt of hills noun
[UK: belt əv hɪlz]
[US: ˈbelt əv ˈhɪlz]

hegykoszorú főnév

bills [UK: bɪlz]
[US: ˈbɪlz]

váltók◼◼◼

bills at a short date [UK: bɪlz ət ə ʃɔːt deɪt]
[US: ˈbɪlz ət ə ˈʃɔːrt ˈdeɪt]

rövid lejáratú váltók

bills in hand noun
[UK: bɪlz ɪn hænd]
[US: ˈbɪlz ɪn ˈhænd]

értékpapír főnév

tárcaváltó főnév

bills in suspense [UK: bɪlz ɪn sə.ˈspens]
[US: ˈbɪlz ɪn sə.ˈspens]

behajthatatlan váltók

bills on tap [UK: bɪlz ɒn tæp]
[US: ˈbɪlz ɑːn ˈtæp]

kölcsönző kívánsága szerint kiállított váltók

bills payable noun
[UK: bɪlz ˈpeɪəb.l̩]
[US: ˈbɪlz ˈpeɪəb.l̩]

elfogadványok főnév

bills receivable noun
[UK: bɪlz rɪ.ˈsiː.vəb.l̩]
[US: ˈbɪlz rə.ˈsiː.vəb.l̩]

váltókövetelések

váltótárca főnév

bills to mature [UK: bɪlz tuː mə.ˈtjʊə(r)]
[US: ˈbɪlz ˈtuː mə.ˈtʃʊr]

esedékes váltók

lejáró váltók

birth control pills [UK: bɜːθ kən.ˈtrəʊl pɪlz]
[US: ˈbɝːθ kənˈtroʊl ˈpɪlz]

fogamzásgátló tabletta

black-breasted hillstar [UK: blæk ˈbrɛstɪd hillstar ]
[US: blæk ˈbrɛstəd hillstar ]

feketehasú tündérkolibri (Oreotrochilus melanogaster)

cheap thrills

olcsó izgalmak

chills noun
[UK: tʃɪlz]
[US: ˈtʃɪlz]

hidegrázás (algor)◼◼◼ főnév

chills and fever [UK: tʃɪlz ənd ˈfiː.və(r)]
[US: ˈtʃɪlz ænd ˈfiː.vər]

lázas hidegrázás (algor-, fremitus febrilis)US

communication skills

kommunikációs készség◼◼◼

fate wills it [UK: feɪt wɪlz ɪt]
[US: ˈfeɪt ˈwɪlz ˈɪt]

a sors úgy akarja

fight windmills [UK: faɪt ˈwɪnd.mɪlz]
[US: ˈfaɪt ˈwɪnd.ˌmɪlz]

szélmalomharcot folytat (átv)

szélmalomharcot vív (átv)

fills verb
[UK: fɪlz]
[US: ˈfɪlz]

kitölt◼◼◼ ige

fine bills [UK: faɪn bɪlz]
[US: ˈfaɪn ˈbɪlz]

elsőrendű váltók

fling her cap over the windmills [UK: flɪŋ hɜː(r) kæp ˈəʊv.ə(r) ðə ˈwɪnd.mɪlz]
[US: ˈflɪŋ hər ˈkæp ˈoʊv.r̩ ðə ˈwɪnd.ˌmɪlz]

fittyet hány az illendőségre

túlteszi magát az illemen

foot-hills noun
[UK: fʊt hɪlz]
[US: ˈfʊt ˈhɪlz]

előhegység főnév

foothills [UK: ˈfʊt.hɪlz]
[US: ˈfʊt.ˌhɪlz]

előhegység◼◼◼ főnév

alacsony dombok

kifutó dombok

frills noun
[UK: frɪlz]
[US: ˈfrɪlz]

sallang◼◼◼ főnév

nagyzolás◼◼◻ főnév

póz◼◼◻ főnév

affektálás főnév

felvágás főnév

12

You can find it in:

EnglezăMaghiară

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies