dicţionar Englez-Maghiar »

approach înseamnă în Maghiară

EnglezăMaghiară
approach [approaches] noun
[UK: ə.ˈprəʊtʃ]
[US: əˈproʊtʃ]

megközelítés◼◼◼főnévThe scientific approach to problem-solving involves systematic investigation. = A tudományos megközelítés a problémamegoldásban rendszerszerű vizsgálatot jelent.

módszer◼◼◻főnévThere are different approaches to solving mathematical problems. = Különböző módszerek vannak a matematikai problémák megoldására.

megoldás◼◼◻főnévEach team proposed a unique approach to the design challenge. = Minden csapat egyedi megoldást javasolt a tervezési kihívásra.

hozzáállás◼◼◻főnévA positive approach can make a significant difference in challenging situations. = Egy pozitív hozzáállás jelentős különbséget tehet nehéz helyzetekben.

stratégia◼◼◻főnévDeveloping a successful business approach requires careful planning. = A sikeres üzleti stratégia kidolgozása gondos tervezést igényel.

szemlélet◼◼◻főnévChanging our approach to problem-solving can lead to innovative solutions. = A problémamegoldáshoz való szemléletünk megváltoztatása újító megoldásokhoz vezethet.

szemléletmód◼◼◻főnévAdopting a growth mindset is a positive approach to personal development. = A növekedési szemléletmód felvétele pozitív megközelítés a személyes fejlődéshez.

közeledés◼◼◻főnévThe approach of the storm prompted residents to take shelter. = A vihar közeledése arra ösztönözte a lakosokat, hogy menedéket vegyenek.

felfogás◼◼◻főnévThe artist's approach to painting is innovative and experimental. = A művész felfogása a festészetben újító és kísérleti.

magatartás◼◼◻főnév
átv
The coach emphasized a disciplined approach to training. = A edző a fegyelmezett magatartást hangsúlyozta az edzésben.

állásfoglalás◼◼◻főnévThe government's approach to environmental issues has been criticized. = A kormány állásfoglalását kritizálták a környezeti kérdésekben.

közelítés◼◼◻főnévThe approach of the car signaled the arrival of the guests. = Az autó közelítése jelentette a vendégek érkezését.

feldolgozás◼◻◻főnévThe artist's approach to sculpture involves intricate details and precision. = A művész szobrászatban való feldolgozása bonyolult részleteket és precizitást igényel.

viszonyulás◼◻◻főnévThe company's approach to customer service is customer-centric and responsive. = A vállalat viszonyulása az ügyfélszolgálathoz ügyfélcentrikus és reaktív.

behatolás◼◻◻főnévThe thief was apprehended during his approach to the secured area. = A tolvaj behatolása közben került előállításra a biztonságos terület felé.

beállítottság◼◻◻főnévHis approach to life is characterized by optimism and resilience. = Az élethez való beállítottságát optimizmus és rugalmasság jellemezi.

nekifutás◼◻◻főnév
sp
Taking a positive approach to challenges can lead to personal growth. = A kihívásokhoz pozitív nekifutás személyes fejlődéshez vezethet.

feljáró (megközelítéshez)◼◻◻főnévThe mountain climbers found a steep approach to the summit. = A hegymászók egy meredek feljárót találtak a csúcs felé.

felkeresés (sebészi)◼◻◻főnév
orv,szl
The surgeon decided on a minimally invasive approach for the procedure. = A sebész egy minimálisan invazív felkeresést választott a beavatkozáshoz.

felhajtó (ház elé bekötőút)◼◻◻főnévThe driveway serves as the approach to the grand entrance of the mansion. = A kocsifelhajtó szolgál a kastély impozáns bejáratához vezető útként.

odavezető út (valahova)◼◻◻főnévThe scenic approach to the coastal town impressed the travelers. = A tengerparti városba vezető festői út lenyűgözte az utazókat.

közeledik valakihez (szexuálisan)főnév
orv
It's important to respect personal boundaries when approaching someone romantically. = Fontos tiszteletben tartani a személyes határokat, amikor valakihez romantikusan közelítünk.

közelgésfőnévThe approach of the deadline motivated him to work harder. = A határidő közelgése ösztönözte őt, hogy még keményebben dolgozzon.

ostromárokfőnév
kat
The medieval castle was surrounded by approach trenches for defense. = A középkori vár ostromárokkal volt körülvéve védekezés céljából.

leginkább hasonló (legközelebb járó) dologfőnév
sp
The electric car is the closest approach to a sustainable transportation solution. = Az elektromos autó a legközelebbi megközelítés egy fenntartható közlekedési megoldáshoz.

bevezető út (városba stb.)főnévThe scenic approach to the city welcomed visitors with beautiful landscapes. = A városba vezető festői út gyönyörű tájakkal köszöntötte a látogatókat.

fokozatos licit (bridzsben)főnév
sp
In bridge, a thoughtful approach to bidding is essential for success. = A bridzsben a gondos licitálás fokozatos megközelítése elengedhetetlen a sikerhez.

könnyen hozzáférhető játékosfőnév
sp
The new player is considered an approachable addition to the team. = Az új játékost könnyen hozzáférhetőnek tartják a csapat számára.

közelítő árokfőnévThe soldiers used the approach trench to advance towards the enemy. = A katonák a közelítő árkot használták az előrenyomuláshoz az ellenség felé.

megközelítő üres (golfban)főnév
sp
The golfer's approach shot landed perfectly on the green. = A golfozó megközelítő ütése tökéletesen landolt a zöldön.

approach [approached, approaching, approaches] verb
[UK: ə.ˈprəʊtʃ]
[US: əˈproʊtʃ]

közeledik◼◼◻igeAs the plane approached the airport, passengers prepared for landing. = Ahogy a repülőgép közeledett a repülőtérhez, az utasok készültek a leszállásra.

közelít◼◼◻igeThe singer approached the high note with confidence and skill. = A énekes magabiztossággal és ügyességgel közelítette meg a magas hangot.

megközelít◼◼◻igeIt's important to approach challenges with a positive mindset. = Fontos a kihívásokat pozitív hozzáállással kezelni.

rátér (egy kérdésre, témára, ...)◼◻◻igeDuring the interview, the journalist approached the sensitive topic carefully. = Az interjú során a újságíró óvatosan rátért a érzékeny témára.

puhatolózik◼◻◻igeThe journalist approached the controversial topic cautiously. = A újságíró óvatosan közelítette meg a vitatott témát.

kapcsolata van (to valakivel)◼◻◻ige
sp
The company has a close approach to its customers' needs. = A vállalat szoros kapcsolatban áll ügyfelei igényeivel.

kipuhatoligeThe detective carefully approached the suspect to gather information. = A nyomozó óvatosan kipuhatolta az információkat a gyanúsítottól.

approach (to arrive) [approached, approaching, approaches] verb
[UK: ə.ˈprəʊtʃ]
[US: əˈproʊtʃ]

megérkezik◼◼◼igeThe train will approach the station in a few minutes. = A vonat néhány perc múlva fog megérkezni az állomásra.

approach path noun
[UK: ə.ˈprəʊtʃ pɑːθ]
[US: əˈproʊtʃ ˈpæθ]

megközelítési pályafőnév

approach somebody on (something) [UK: ə.ˈprəʊtʃ ˈsʌm.bə.di ɒn ˈsʌm.θɪŋ]
[US: əˈproʊtʃ ˈsʌm.ˌbɑː.di ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

szól valakinek (valamiért)

12