dicţionar Maghiar-Englez » össze nem illő înseamnă în null

MaghiarăEngleză
össze nem illő melléknév

antipathetic◼◼◻ adjective
[UK: ˌæn.ti.pə.ˈθe.tɪk] [US: ˌæn.ti.pə.ˈθe.tɪk]

ill-assorted adjective
[UK: ɪl ə.ˈsɔː.tɪd] [US: ˈɪl ə.ˈsɔːr.təd]

ill-matched adjective
[UK: ɪl mætʃt] [US: ˈɪl ˈmætʃt]

ill-sorted adjective
[UK: ɪl ˈsɔː.tɪd] [US: ˈɪl ˈsɔːr.təd]

incongruent adjective
[UK: ɪnkˈɒnɡruːənt] [US: ɪnkˈɑːnɡruːənt]

össze nem illő (vmvel)

incongruous (with something)◼◼◼[UK: ɪnˈk.ɒŋ.ɡrʊəs] [US: ˌɪŋˈk.ɒŋ.ruːəs]

antipathetic adjective
[UK: ˌæn.tɪ.pə.ˈθe.tɪkəl] [US: ˌæn.tɪ.pə.ˈθe.tɪkəl]

össze nem illő hasonlat

mixed metaphor◼◼◼[UK: mɪkst ˈmet.əf.ə(r)] [US: ˈmɪkst ˈmet.ə.fɔːr]

össze nem illő színek

clashing colours[UK: ˈklæʃ.ɪŋ ˈkʌ.ləz] [US: ˈklæʃ.ɪŋ ˈkʌ.lərz]

össze nem illően határozószó

disparately adverb
[UK: ˈdɪspərɪtli ] [US: ˈdɪspərɪtli ]

unsuitably adverb
[UK: ʌn.ˈsuːt.əb.l̩i] [US: ʌn.ˈsuːt.əb.l̩i]

össze nem illőség (vmvel)

incongruity (with something)[UK: ˌɪnk.ɒŋ.ˈɡruːɪ.ti] [US: ˌɪŋk.ɒŋ.ˈruːə.ti]

You can find it in:

MaghiarăEngleză