Angol-Szlovák szótár »

slovak szlovákul

AngolSzlovák
Slovak [Slovaks] (language of Slovakia)
noun
[UK: ˈsləʊv.æk]
[US: ˈsloʊv.æk]

slovenčinanoun
{f}

Slovak [Slovaks] (native of Slovakia)
noun
[UK: ˈsləʊv.æk]
[US: ˈsloʊv.æk]

Slovenkanoun
{f}

Slováknoun
{m}

Slovak (of Slovakia or its language)
adjective
[UK: ˈsləʊv.æk]
[US: ˈsloʊv.æk]

slovenskýadjective

Slovak Cuvac (Slovak Chuvach)
noun

slovenský čuvačnoun

Slovak Republic (official name of Slovakia)
proper noun
[UK: ˈsləʊv.æk rɪ.ˈpʌ.blɪk]
[US: ˈsloʊv.æk ri.ˈpʌ.blək]

Slovenská republikaproper noun
{f}

Slovakia proper noun
[UK: sləʊ.ˈvæk.iə]
[US: sloʊ.ˈvæk.iə]

Slovenskoproper noun
{n}

Slovakization (process of Slovakizing)
noun

poslovenčenienoun
{n}

poslovenčovanienoun
{n}

slovakizácianoun
{f}

Czecho-Slovakia (dated form of Czechoslovakia)
proper noun
[UK: tʃˈekəʊslʌvˈakiə]
[US: tʃˈekoʊslʌvˈækiə]

Česko-Slovenskoproper noun
{n}

Czechoslovak (pertaining to)
adjective
[UK: ˌtʃek.əʊ.ˈsləʊ.væk]
[US: ˌtʃeko.ʊˈslo.ʊ.væk]

československýadjective

Czechoslovakia (former country in Central Europe)
proper noun
[UK: ˌtʃek.əʊ.slə.ˈvæk.ɪə]
[US: ˌtʃeko.ʊ.slə.ˈvæk.ɪə]

Československoproper noun
{n}

Czechoslovakian (of or pertaining to Czechoslovakia)
adjective
[UK: ˌtʃek.əʊ.slə.ˈvæk.ɪən]
[US: ˌtʃeko.ʊ.slə.ˈvæk.ɪən]

československýadjective