Angol-Svéd szótár »

acquire jelentése svédül

AngolSvéd
acquire

vinna, tillägna sig, införskaffa

acquire verb

införskaffa [~de ~t] verb

acquire, appropriate

tillägna sig

acquirement

förvärvande

acquires

behöver

acquisitions, acquirement

förvärvande

requires, require, requiring, acquires

behöver

win, acquire, attain, win, obtain, gain verb

vinna [vann, vunnit, vunnen vunnet vunna, pres. vinner] verb