Ungersk-Latinsk ordbok »

szó betyder på latinska

UngerskaLatinska
szó főnév

dictum i n noun

logus noun
i M Gr

sonus noun
i M

verbum i n noun

vocabulum i n noun

vox noun
vocis F

szó, szokás, szeretet: a barátság szövete

re ore, more et amore tuus amicus

szó alatt {szótárban}

s.v. {sub verbo}

sub voce

szó csúszott ki a száján

verbum excidit ore

vox dentalis

vox faucibus haereo

szó elé tett nyelvi elem {pl. a múlt idő kifejezésére}

augmentum i n

szó hangnyomatéka a kiejtésben

accentiuncula ae f

prosodia ae f

szó szerint

ad verbum

de verbo ad verbum

pro verbo

sic

verbo tenus

szó szerint fordít

verbum verbo reddet

szó szerinti

litterate

litteratus3

szó szerinti idézet

Cit {citatum}

citatum i n

szó szerinti szöveg

scriptioonis F

szó {hangszeré} főnév

cantus noun
us M

szóalak vége

terminatioonis F

szóalkotás főnév

derivatio noun
onis F

szóba hoz

defero 3 ferre, tuli, latus

iacto1

in medium profero

inchoo1

incoho1

promo 3 prompsi, promptus

szóba hozott

iactatus3

szóba áll vkvel

se in sermonem dat alicui

szóban megnyilvánuló

verbalis e2

szóban {gyakorolt}

ore tenus

szóbeli melléknév

oralis e adjective
2

12

Fler sökalternativ:

UngerskaLatinska