Ungersk-Latinsk ordbok » magasabb är på latinska

UngerskaLatinska
magasabb

altior

excelsior

superiorius 2

superus3

magasabb hivatali tisztviselő

AEd.Cur. {aedilis curulis}

magasabb hivatalt illető

curulis e2

magasabb katolikus főpapi méltóság

prel. {prelatus}

magasabb kutatást igényel

altioris indaginis

magasabb műveltség

humanitasatis f

magasabb rangú katolikus pap

canonocusus m

magasabb rangú személy

praecessoris m

magasabb tanácsadó

C.S. {consiliarius superior}

magasabb társadalmi osztályából kiesett

declassatus3

magasabb társadalmi osztályából lecsúszott

declassatus3

magasabb társadalmi osztályba került ember {akit többnyire lenéznek}

homo novus

magasabb törvényszékhez küldött értesítés

apost {apostolus}

Apost. {apostolus}

apostolusi m Gr

magasabb {hegy}

maiorius 2

maius3

magasabbak

altiora

supp. {superiores supplementum}

magasabban fekvő {hely}

superiorius 2

magasabbra

excelsior

magasabbra tör

ad altiora tendo

magasabbra törekszik

se magis extollit

magasabbra vette az útját

altius egit iter

a bűncselekmény annál nagyobb, minél magasabb állású a bűnös {Iuvenalis}

omne animi vitium tanto conspectius in se crimen habet, quanto maior qui peccat habetur

a legio legmagasabb rangú főtisztje

tribunus militum

a legmagasabb és a legkiválóbb férfianak szentelt

A. et E.V. addictiss. {amplissimis et excellentissimis viris addictissimus}

a legmagasabb hivatalokra emel

ad summos honores proveho

a villámok a legmagasabb csúcsokba vágnak bele {Horatius} {a magas állású embereket több kritika, irigység illeti}

feriunt{que} summos fulgura montes

amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim, a ti útjaitoknál, az én gondolataim a ti gondolataitoknál

sicut exaltantur caeli a terra, sic exaltatae sunt viae meae a viis vestris, et cogitationes meae a cogitationibus vestris

az irigység, mint a tűz, mindig magasabbra tör {Livius}

invidia tamquam ignis, summa petit

egy tudományág legmagasabb fokozatát elért személy

doctororis m

ez magasabb, mint te

hic altior est, quam tu

fokozatos átmenet {egyikből a másikba, alacsonyból magasabba}

gradatioonis f

gyorsabban, erősebben, magasabban {az olimpiai játékok jelszava}

citius fortius, altius

hatósági közszolga {a magasabb római magistratusok előtt a vesszőnyalábot, mint a végrehajtó hatalom jelvényét hordozta; egyébként rendőri, díszőrségi és végrehajtói feladatokat láttak el

lictororis m

hivatali szolga {a magasabb római magistratusok előtt a vesszőnyalábot, mint a végrehajtó hatalom jelvényét hordozta; egyébként rendőri, díszőrségi és végrehajtói feladatokat láttak el

lictororis m

12

You can find it in:

UngerskaLatinska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies