Ungersk-Engelsk ordbok »

megnyugtat är på engelska

UngerskaEngelska
megnyugtat ige

calm [calmed, calmed, calming, calms]◼◼◼ verb
[UK: kɑːm] [US: ˈkɑːm]

reassure [reassured, reassured, reassuring, reassures]◼◼◼ verb
[UK: ˌriːə.ˈʃʊə(r)] [US: ˌriə.ˈʃʊr]

soothe [soothed, soothed, soothing, soothes]◼◼◻ verb
[UK: suːð] [US: ˈsuːð]

ease [eased, eased, easing, eases]◼◼◻ verb
[UK: iːz] [US: ˈiːz]

settle [settled, settled, settling, settles]◼◼◻ verb
[UK: ˈset.l̩] [US: ˈset.l̩]

still [stilled, stilled, stilling, stills]◼◼◻ verb
[UK: stɪl] [US: ˈstɪl]

appease [appeased, appeased, appeasing, appeases]◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈpiːz] [US: ə.ˈpiːz]

quiet [quieted, quieted, quieting, quiets]◼◻◻ verb
[UK: ˈkwaɪət] [US: ˈkwaɪət]

solace [solaced, solaced, solacing, solaces]◼◻◻ verb
[UK: ˈsɒ.lɪs] [US: ˈsɑː.ləs]

assuage [assuaged, assuaged, assuaging, assuages]◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈsweɪdʒ] [US: ə.ˈsweɪdʒ]

sedate [sedated, sedated, sedating, sedates]◼◻◻ verb
[UK: sɪ.ˈdeɪt] [US: sə.ˈdeɪt]

gentle [gentled, gentled, gentling, gentles]◼◻◻ verb
[UK: ˈdʒen.tl̩] [US: ˈdʒen.tl̩]

quieten [quietened, quietened, quietening, quietens]◼◻◻ verb
[UK: ˈkwaɪət.n̩] [US: ˈkwaɪət.n̩]

lull [lulled, lulled, lulling, lulls]◼◻◻ verb
[UK: lʌl] [US: ˈləl]

salve [salved, salved, salving, salves]◼◻◻ verb
[UK: sælv] [US: ˈsɑːv]

quell [quelled, quelled, quelling, quells]◼◻◻ verb
[UK: kwel] [US: ˈkwel]

quiet down◼◻◻ verb
[UK: ˈkwaɪət daʊn] [US: ˈkwaɪət ˈdaʊn]

becalm [becalmed, becalmed, becalming, becalms] verb
[UK: biˈk.ɑːm] [US: bɪˈk.ɑːm]

hush [hushed, hushed, hushing, hushes] verb
[UK: hʌʃ] [US: ˈhəʃ]

moderate [moderated, moderated, moderating, moderates] verb
[UK: ˈmɒ.də.reɪt] [US: ˈmɑː.də.rət]

set at verb

tranquilize [tranquilized, tranquilized, tranquilizing, tranquilizes] verb
[UK: ˈtræn.kwɪ.laɪz] [US: ˈtræŋ.kwə.ˌlaɪz]

megnyugtat ige
GB

tranquillise [tranquillised, tranquillised, tranquillising, tranquillises] verb
[UK: trˈankwɪlˌaɪz] [US: trˈænkwɪlˌaɪz]

megnyugtat

calm somebody down verb
[UK: kɑːm ˈsʌm.bə.di daʊn] [US: ˈkɑːm ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈdaʊn]

pacificate verb
[UK: pasˈɪfɪkˌeɪt] [US: pæsˈɪfᵻkˌeɪt]

set at ease verb
[UK: set ət iːz] [US: ˈset ət ˈiːz]

set mind at rest verb
[UK: set maɪnd ət rest] [US: ˈset ˈmaɪnd ət ˈrest]

sleek [sleeker, sleekest] adjective
[UK: sliːk] [US: sˈliːk]

stroke down verb
[UK: strəʊk daʊn] [US: stroʊk ˈdaʊn]

stroke somebody down verb
[UK: strəʊk ˈsʌm.bə.di daʊn] [US: stroʊk ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈdaʊn]

whist verb
[UK: wɪst] [US: wɪst]

megnyugtat ige
US

tranquillize [tranquillized, tranquillized, tranquillizing, tranquillizes] verb
[UK: ˈtræn.kwɪ.laɪz] [US: ˈtræn.kwɪ.laɪz]

megnyugtat vkt

disembarrass [disembarrassed, disembarrassed, disembarrassing, disembarrasses] verb
[UK: ˌdɪ.sɪm.ˈbæ.rəs] [US: ˌdɪ.sɪm.ˈbæ.rəs]

set somebody at ease[UK: set ˈsʌm.bə.di ət iːz] [US: ˈset ˈsʌm.ˌbɑː.di ət ˈiːz]

set somebody's fears at rest[UK: set ˈsəm.ˌbɑː.di fɪəz ət rest] [US: ˈset ˈsəm.ˌbɑː.di ˈfɪrz ət ˈrest]

set somebody's mind at ease[UK: set ˈsəm.ˌbɑː.di maɪnd ət iːz] [US: ˈset ˈsəm.ˌbɑː.di ˈmaɪnd ət ˈiːz]

set somebody's mind at rest[UK: set ˈsəm.ˌbɑː.di maɪnd ət rest] [US: ˈset ˈsəm.ˌbɑː.di ˈmaɪnd ət ˈrest]

smooth somebody's rumpled feathers[UK: smuːð ˈsəm.ˌbɑː.di ˈrʌm.pl̩d ˈfe.ðəz] [US: ˈsmuːð ˈsəm.ˌbɑː.di ˈrʌm.pl̩d ˈfe.ðərz]

megnyugtatás főnév

reassurance [reassurances]◼◼◼ noun
[UK: ˌrɪə.ˈʃuː.rəns] [US: ˌriə.ˈʃʊ.rəns]

assuagement◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈsweɪdʒ.mənt] [US: ə.ˈsweɪdʒ.mənt]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska