Ungersk-Engelsk ordbok » jelkép är på engelska

UngerskaEngelska
jelkép főnév

symbol◼◼◼ noun
[UK: ˈsɪm.bl̩] [US: ˈsɪm.bl̩]

token◼◼◻ noun
[UK: ˈtəʊkən] [US: ˈtoʊkən]

icon◼◼◻ noun
[UK: ˈaɪkɒn] [US: ˈaɪkan]

sign◼◼◻ noun
[UK: saɪn] [US: ˈsaɪn]

emblem◼◼◻ noun
[UK: ˈem.bləm] [US: ˈem.bləm]

badge◼◻◻ noun
[UK: bædʒ] [US: ˈbædʒ]

allegory◼◻◻ noun
[UK: ˈæ.lə.ɡə.ri] [US: ˈæ.lə.ˌɡɔː.ri]

type◼◻◻ noun
[UK: taɪp] [US: ˈtaɪp]

device noun
[UK: dɪ.ˈvaɪs] [US: dɪ.ˈvaɪs]

jelképek

symbols◼◼◼ noun
[UK: ˈsɪm.bl̩z] [US: ˈsɪm.bl̩z]

icons◼◼◻[UK: ˈaɪkɒnz] [US: ˈaɪˌk.ɑːnz]

jelképek túlzott tisztelete

symbololatry[UK: sˌɪmbəlˈɒlətri] [US: sˌɪmbəlˈɑːlətri]

jelképes melléknév

symbolic◼◼◼ adjective
[UK: sɪm.ˈbɒ.lɪk] [US: ˌsɪm.ˈbɑː.lɪk]

token◼◼◼ adjective
[UK: ˈtəʊkən] [US: ˈtoʊkən]

figurative◼◼◻ adjective
[UK: ˈfɪ.ɡjə.rə.tɪv] [US: ˈfɪ.ɡjə.rə.tɪv]

allegorical◼◻◻ adjective
[UK: ˌæ.lə.ˈɡə.rɪk.l̩] [US: ˌæ.lə.ˈɡɔː.rək.l̩]

allegoric adjective
[UK: ˌæ.lɪ.ˈɡɒ.rɪk] [US: ˌæ.lɪ.ˈɡɒ.rɪk]

emblematic adjective
[UK: ˌem.blə.ˈmæ.tɪk] [US: ˌem.blə.ˈmæ.tɪk]

emblematical adjective
[UK: ˌem.blɪ.ˈmæ.tɪkəl] [US: ˌem.blɪ.ˈmæ.tɪkəl]

typical adjective
[UK: ˈtɪ.pɪk.l̩] [US: ˈtɪ.pək.l̩]

jelképes adás-vevéssel létrejött házasság főnév
jog

coemption noun
[UK: kəʊ.ˈemp.ʃən] [US: koʊ.ˈemp.ʃən]

jelképes alakulat

token force[UK: ˈtəʊkən fɔːs] [US: ˈtoʊkən ˈfɔːrs]

jelképes ellenállás

token resistance◼◼◼[UK: ˈtəʊkən rɪ.ˈzɪ.stəns] [US: ˈtoʊkən rə.ˈzɪ.stəns]

jelképes ellenállási aktus

token resistance[UK: ˈtəʊkən rɪ.ˈzɪ.stəns] [US: ˈtoʊkən rə.ˈzɪ.stəns]

jelképes fizetség főnév

token payment noun
[UK: ˈtəʊkən ˈpeɪ.mənt] [US: ˈtoʊkən ˈpeɪ.mənt]

jelképes fizetés főnév

token payment noun
[UK: ˈtəʊkən ˈpeɪ.mənt] [US: ˈtoʊkən ˈpeɪ.mənt]

jelképes katonai egység

token force[UK: ˈtəʊkən fɔːs] [US: ˈtoʊkən ˈfɔːrs]

jelképes pénz főnév

token-money◼◼◼ noun
[UK: ˈtəʊkən ˈmʌ.ni] [US: ˈtoʊkən ˈmʌ.ni]

jelképes zászló főnév
átv

labarum noun
[UK: lˈabɑːrəm] [US: lˈæbɑːrrəm]

jelképes ábrázolás főnév

allegorization noun
[UK: ˌalɪɡəraɪzˈeɪʃən] [US: ˌælɪɡɚrᵻzˈeɪʃən]

emblem noun
[UK: ˈem.bləm] [US: ˈem.bləm]

symbolism noun
[UK: ˈsɪm.bə.lɪ.zəm] [US: ˈsɪm.bə.ˌlɪ.zəm]

symbology noun
[UK: sɪmbˈɒlədʒi] [US: sɪmbˈɑːlədʒi]

jelképesen

symbolically◼◼◼ adverb
[UK: sɪm.ˈbɒ.lɪk.l̩i] [US: ˌsɪm.ˈbɑː.lɪk.ə.li]

figuratively◼◼◼ adverb
[UK: ˈfɪ.ɡjə.rə.tɪ.vli] [US: fɪ.ˈɡjʊ.rə.tɪ.vli]

allegorically◼◻◻ adverb
[UK: ˌæ.lə.ˈɡə.rɪk.l̩i] [US: ˌæ.lə.ˈɡə.rɪk.l̩i]

anagogically adverb
[UK: ˌanəɡˈɒɡɪkli] [US: ˌænəɡˈɑːɡɪkli]

criptically adjective
[UK: krˈɪptɪkli] [US: krˈɪptɪkli]

cryptically adverb
[UK: ˈkrɪp.tɪk.l̩i] [US: ˈkrɪp.tɪk.l̩i]

jelképesen eléget

burn in effigy[UK: bɜːn ɪn ˈe.fɪ.dʒi] [US: ˈbɝːn ɪn ˈe.fɪ.dʒi]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska