Ungersk-Engelsk ordbok » adu är på engelska

UngerskaEngelska
cukornádültetvényes melléknév

sugar-planter adjective
[UK: ˈʃʊ.ɡə(r) ˈplɑːn.tə(r)] [US: ˈʃʊ.ɡər ˈplæn.tər]

dadus főnév

nursey noun

Dehradun

Dehradun◼◼◼

égetett parafadugóval bekormozza az arcát

cork one's face[UK: kɔːk wʌnz feɪs] [US: ˈkɔːrk wʌnz ˈfeɪs]

egy evezőpadú

single-banked[UK: ˈsɪŋ.ɡl̩ bæŋkt] [US: ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈbæŋkt]

egykarú félmajom (Loris tardigradus)

sloth-monkey[UK: sləʊθ ˈmʌŋk.i] [US: sloʊθ ˈmʌŋk.i]

elszabadul ige

amok verb
[UK: ə.ˈmɒk] [US: ə.ˈmək]

break loose verb
[UK: breɪk luːs] [US: ˈbreɪk ˈluːs]

cut loose verb
[UK: kʌt luːs] [US: ˈkət ˈluːs]

get away verb
[UK: ˈɡet ə.ˈweɪ] [US: ˈɡet ə.ˈweɪ]

get loose verb
[UK: ˈɡet luːs] [US: ˈɡet ˈluːs]

get off verb
[UK: ˈɡet ɒf] [US: ˈɡet ˈɒf]

get out of control verb
[UK: ˈɡet ˈaʊt əv kən.ˈtrəʊl] [US: ˈɡet ˈaʊt əv kənˈtroʊl]

get out of hand verb
[UK: ˈɡet ˈaʊt əv hænd] [US: ˈɡet ˈaʊt əv ˈhænd]

slip its chain verb
[UK: slɪp ɪts tʃeɪn] [US: sˈlɪp ˈɪts ˈtʃeɪn]

elszabadul a pokol

all hell breaks loose[UK: ɔːl hel breɪks luːs] [US: ɔːl ˈhel ˈbreɪks ˈluːs]

hell breaks loose[UK: hel breɪks luːs] [US: ˈhel ˈbreɪks ˈluːs]

elszabadulás főnév

getting off noun
[UK: ˈɡet.ɪŋ ɒf] [US: ˈɡet.ɪŋ ˈɒf]

elszabadult melléknév

loose◼◼◼ adjective
[UK: luːs] [US: ˈluːs]

brumbie adjective
[UK: brˈʌmbi] [US: brˈʌmbi]

brumby noun
[UK: ˈbrʌm.bɪ] [US: ˈbrʌm.biː]

maverick adjective
[UK: ˈmæ.və.rɪk] [US: ˈmæ.və.rɪk]

elszabadult (ló) főnév

runaway◼◼◼ noun
[UK: ˈrʌ.nə.weɪ] [US: ˈrʌ.nə.ˌwe]

elszabadult ágyú (átv. megvadult csikó)

loose cannon[UK: luːs ˈkæ.nən] [US: ˈluːs ˈkæ.nən]

elvadul ige

become wild verb
[UK: bɪˈkʌm waɪld] [US: bɪˈkʌm ˈwaɪld]

get out of hand verb
[UK: ˈɡet ˈaʊt əv hænd] [US: ˈɡet ˈaʊt əv ˈhænd]

grow wild verb
[UK: ɡrəʊ waɪld] [US: ˈɡroʊ ˈwaɪld]

elvadul (helyzet) (átv) ige

become unmanageable (situation) verb
[UK: bɪˈkʌm ʌn.ˈmæ.nɪ.dʒəb.l̩] [US: bɪˈkʌm ʌn.ˈmæ.nɪ.dʒəb.l̩]

elvadul (növényzet) ige

run wild (plant) verb
[UK: rʌn waɪld] [US: ˈrən ˈwaɪld]

elvadult melléknév

unweeded adjective
[UK: ˌʌnˈwiːdɪd ] [US: ʌnˈwidɪd ]

elvadult (állat) melléknévi igenév

feral (animal)◼◼◼ participle
[UK: ˈfɪə.rəl] [US: ˈfe.rəl]

elvadult (kert) melléknévi igenév

run wild (garden) participle
[UK: rʌn waɪld] [US: ˈrən ˈwaɪld]

elvadult (kinézetű) melléknévi igenév

haggard participle
[UK: ˈhæ.ɡəd] [US: ˈhæ.ɡərd]

elvadult kinézésű melléknév

haggard adjective
[UK: ˈhæ.ɡəd] [US: ˈhæ.ɡərd]

elvadult külsejű melléknév

wooly adjective
[UK: ˈwʊ.li] [US: ˈwʊ.li]

elvadult növény

escape[UK: ɪ.ˈskeɪp] [US: ə.ˈskeɪp]

energiafelszabadulás főnév

release of energy◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈliːs əv ˈe.nə.dʒi] [US: ri.ˈliːs əv ˈe.nər.dʒi]

ép bőrrel szabadul

escape with life and limb[UK: ɪ.ˈskeɪp wɪð laɪf ənd lɪm] [US: ə.ˈskeɪp wɪθ ˈlaɪf ænd ˈlɪm]

fadúc (nyomtatáshoz) főnév

block noun
[UK: ˈblɒk] [US: ˈblɑːk]

fadu főnév

bung noun
[UK: bʌŋ] [US: ˈbəŋ]

123

You can find it in:

UngerskaEngelska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies