Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

-val bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
-val

with◼◼◼[UK: wɪð] [US: wɪθ]

by◼◼◻[UK: baɪ] [US: baɪ]

cum preposition
[UK: ˈkəm] [US: ˈkəm]

vál melléknév

… shouldered adjective
[UK: ˈʃəʊl.dəd] [US: ˈʃoʊl.dəd]

…ból, …ből való főnév melléknévi igenév

hail from something noun participle
[UK: heɪl frəm ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈheɪl frəm ˈsʌm.θɪŋ]

…ossá válik

get …ed[UK: ˈɡet ed] [US: ˈɡet ˈed]

…ra, …re valósi

hail from something[UK: heɪl frəm ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈheɪl frəm ˈsʌm.θɪŋ]

(a) való

actual[UK: ˈæk.tʃuəl] [US: ˈæk.tʃə.wəl]

(droggal, alkohollal, stb.) való visszaélési problémák

substance abuse problems

(vminek) a látszatát keltve valós szándékát elrejtve

under/on the pretence of (sg)

under/on the pretense of (sg)

a bőség zavara (túl sok választási lehetőség)

be spoilt for choice[UK: bi spɔɪlt fɔː(r) tʃɔɪs] [US: bi ˈspɔɪlt ˈfɔːr tʃɔɪs]

a fény váltakozása

play of light[UK: ˈpleɪ əv laɪt] [US: ˈpleɪ əv ˈlaɪt]

a folyó közepén nem lehet lovat váltani

don't swap horses in midstream[UK: dəʊnt swɒp ˈhɔː.sɪz ɪn ˌmɪd.ˈstriːm] [US: ˈdoʊnt ˈswɑːp ˈhɔːr.səz ɪn ˈmɪd.ˌstrim]

don't swap horses while crossing the stream[UK: dəʊnt swɒp ˈhɔː.sɪz waɪl ˈkrɒs.ɪŋ ðə striːm] [US: ˈdoʊnt ˈswɑːp ˈhɔːr.səz ˈwaɪl ˈkrɒs.ɪŋ ðə ˈstriːm]

a gonosz lélek megsemmisülését valtan főnév
vall

annihilationism noun
[UK: əˌnaɪəˈleɪʃ(ə)nɪz(ə)m ] [US: əˌnaɪəˈleɪʃənɪz(ə)m ]

a gyereket el kell választani

the baby must be taken off the breast[UK: ðə ˈbeɪ.bi mʌst bi ˈteɪkən ɒf ðə brest] [US: ðə ˈbeɪ.bi ˈməst bi ˈteɪkən ˈɒf ðə ˈbrest]

a legjobb ember, aki valaha élt

the best man that ever breathed[UK: ðə best mæn ðæt ˈev.ə(r) briːðd] [US: ðə ˈbest ˈmæn ˈðæt ˈev.r̩ ˈbriːðd]

a legjobbat hozza ki (valamiből)

get the most out of (something)[UK: ˈɡet ðə məʊst ˈaʊt əv] [US: ˈɡet ðə moʊst ˈaʊt əv]

a maga jószántából való melléknév

unbidden adjective
[UK: ˌʌn.ˈbɪd.n̩] [US: ən.ˈbɪd.n̩]

a második kijárót választja a körforgalomból

take the second exit at the roundabout[UK: teɪk ðə ˈsek.ənd ˈek.sɪt ət ðə ˈraʊnd.ə.ˌbaʊt] [US: ˈteɪk ðə ˈsek.ənd ˈeɡ.zət ət ðə ˈraʊnd.ə.ˌbaʊt]

a megváltásban való hit főnév

messianism noun
[UK: mˈenɪzəm] [US: mˈenɪzəm]

a nap erősebbé válik

the sun have got powerful[UK: ðə sʌn həv ˈɡɒt ˈpaʊə.fəl] [US: ðə ˈsən həv ˈɡɑːt ˈpaʊər.fəl]

a nyers valóság az

the blunt fact is[UK: ðə blʌnt fækt ɪz] [US: ðə ˈblənt ˈfækt ˈɪz]

a reménykedést csakhamar kétségbeesés váltotta fel

hope soon gave way to despair[UK: həʊp suːn ɡeɪv ˈweɪ tuː dɪ.ˈspeə(r)] [US: hoʊp ˈsuːn ˈɡeɪv ˈweɪ ˈtuː ˌdɪ.ˈsper]

a rideg valóság

the stubborn facts[UK: ðə ˈstʌ.bən fækts] [US: ðə ˈstʌ.bərn ˈfækts]

a sértésre ökölcsapással válaszolt

his answer to the insult was a blow[UK: hɪz ˈɑːn.sə(r) tuː ðə ɪn.ˈsʌlt wɒz ə bləʊ] [US: ˈhɪz ˈæn.sər ˈtuː ðə ˌɪn.ˈsəlt wəz ə ˈbloʊ]

a szükséges változtatásokkal határozószó

mutatis mutandis◼◼◼ adverb

a tényekhez való túlságos ragaszkodás főnév

literalness noun
[UK: ˈlɪtərəlnəs ] [US: ˈlɪtərəlnəs ]

a tunguz nyelvek egyikét beszélő valamely nép tagja főnév

Tungusic noun
[UK: tʌŋɡjˈuːzɪk] [US: tʌŋɡjˈuːzɪk]

a val vel esetvégződés használata

use the -val -vel case endings[UK: ˈjuːs ðə ˈvæl] [US: ˈjuːs ðə ˈvæl]

a választók

grassroots◼◼◼[UK: ˈɡrɑː.sruːts] [US: ˈɡræs.ˌruːts]

a valóságban

in the concrete[UK: ɪn ðə ˈkɒŋ.kriːt] [US: ɪn ðə kən.ˈkriːt]

a valószínűség határain belül

within the bounds of probability◼◼◼[UK: wɪð.ˈɪn ðə baʊndz əv ˌprɒ.bə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: wɪð.ˈɪn ðə ˈbaʊndz əv ˌprɑː.bə.ˈbɪ.lə.ti]

a válságos pillanat közeledik

things are coming to a crisis[UK: ˈθɪŋz ə(r) ˈkʌm.ɪŋ tuː ə ˈkraɪ.sɪs] [US: ˈθɪŋz ˈɑːr ˈkʌm.ɪŋ ˈtuː ə ˈkraɪ.səs]

things are drawing to a crisis[UK: ˈθɪŋz ə(r) ˈdrɔːɪŋ tuː ə ˈkraɪ.sɪs] [US: ˈθɪŋz ˈɑːr ˈdrɒɪŋ ˈtuː ə ˈkraɪ.səs]

a válságos pillanatban

in the critical moment[UK: ɪn ðə ˈkrɪ.tɪk.l̩ ˈməʊ.mənt] [US: ɪn ðə ˈkrɪ.tɪk.l̩ ˈmoʊ.mənt]

a változatosság kedvéért

for a change◼◼◼[UK: fɔː(r) ə tʃeɪndʒ] [US: ˈfɔːr ə ˈtʃeɪndʒ]

a végsőkig való küzdelem

whole-hoggism[UK: həʊl] [US: hoʊl]

a vér nem válik vízzé

blood is thicker than water◼◼◼[UK: blʌd ɪz ˈθɪkə(r) ðæn ˈwɔː.tə(r)] [US: ˈbləd ˈɪz ˈθɪkər ˈðæn ˈwɒ.tər]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch