Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

of … bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
of [UK: əv]
[US: əv]

…álló (vmből) melléknév melléknévi igenév

…ból, …ből

…nak, …nek

…ról, …ről

…tól, …től

vknek (vmin)ek a(z) …

of color (having some type of color) adjective
[UK: ˈhæv.ɪŋ sʌm taɪp əv ˈkʌ.lər]
[US: ˈhæv.ɪŋ ˈsəm ˈtaɪp əv ˈkʌ.lər]

… színű melléknév

of format adjective

… formátumú melléknév

of meaning adjective
[UK: əv ˈmiːn.ɪŋ]
[US: əv ˈmiːn.ɪŋ]

… értelmű melléknév

be beyond the scope of [UK: bi bɪ.ˈjɒnd ðə skəʊp əv]
[US: bi bɪ.ˈɑːnd ðə skoʊp əv]

vm hatályán kívüli

vm területén kívüli

because of [UK: bɪˈkɒz əv]
[US: bɪˈkɒz əv]

…miatt

azért határozószó

being the cause of [UK: ˈbiːɪŋ ðə kɔːz əv]
[US: ˈbiːɪŋ ðə ˈkəz əv]

… okozója

broth passage method of [UK: brɒθ ˈpæ.sɪdʒ ˈme.θəd əv]
[US: ˈbrɒθ ˈpæ.sədʒ ˈme.θəd əv]

…-féle húsleves-passzázs (baktérium tenyészeté)

c o (care of ) [UK: keə(r) əv]
[US: ˈker əv]

… leveleivel

Do you have a list of ? [UK: duː juː həv ə lɪst əv]
[US: ˈduː ˈjuː həv ə ˈlɪst əv]

Van önöknek listájuk…?

Do you want a game of ? [UK: duː juː wɒnt ə ɡeɪm əv]
[US: ˈduː ˈjuː ˈwɑːnt ə ˈɡeɪm əv]

Van kedved …-ni?

Does anyone fancy a game of ? [UK: dʌz ˈe.ni.wʌn ˈfæn.si ə ɡeɪm əv]
[US: ˈdəz ˈe.ni.wʌn ˈfæn.si ə ˈɡeɪm əv]

Van valakinek kedve játszani…?

host of [UK: həʊst əv]
[US: hoʊst əv]

… sereg főnév

egy csomó …

egy sereg …

sok … számnév

számos … melléknév

temérdek … melléknév

hosts of numeral
[UK: həʊsts əv]
[US: hoʊsts əv]

sok … számnév

in a kind of [UK: ɪn ə kaɪnd əv]
[US: ɪn ə ˈkaɪnd əv]

egyfajta …ban, …ben

egyfajta …val, …vel

in case of [UK: ɪn keɪs əv]
[US: ɪn ˈkeɪs əv]

… esetén

abban az esetben

in view of [UK: ɪn vjuː əv ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ɪn ˈvjuː əv ˈsʌm.θɪŋ]

… az ismeretében

… miatt

… tekintettel

inclusive of [UK: ɪn.ˈkluː.sɪv əv]
[US: ˌɪn.ˈkluː.sɪv əv]

… beleértve határozói igenév

… beleszámítva

inside of [UK: ɪn.ˈsaɪd əv]
[US: ˌɪn.ˈsaɪd əv]

vm időn belül

new kind(s) of adjective
[UK: njuː kaɪndz əv]
[US: nuː ˈkaɪndz əv]

újfajta … melléknév

new type(s) of adjective
[UK: njuː taɪps əv]
[US: nuː ˈtaɪps əv]

újfajta … melléknév

no amount of [UK: nəʊ ə.ˈmaʊnt əv]
[US: ˈnoʊ ə.ˈmaʊnt əv]

semennyi … névmás

semmi … melléknév névmás

12

You can find it in:

EnglischUngarisch