Tysk-Ungersk ordbok »

durchkommen [kam durch; ist durchgekommen] är på ungerska

TyskaUngerska
er ist unten durch

beadta a kulcsot

kész(en) van

unser Bus ist schon durch

az autóbuszunk már elment

er ist bei ihm (völlig) unten durch

(teljesen) leszerepelt előtte

durchkommen [kam durch; ist durchgekommen] Verb
[ˈdʊʁçˌkɔmən]

átjut◼◼◼ ige

győz◼◻◻ ige

átvergődik ige

keresztüljut ige

durch Adverb
[dˈʊɐç]

át◼◼◼ határozószó
közb

túl◼◼◻ határozószó
közb

das Ist [des Ist, des Ists; —] Substantiv
[ɪst]

tényleges (ár)bevétel◼◼◼ főnév

tényleges készlet kifejezés

tényleges állomány kifejezés
kat

durch Eilbote

expressz (posta)

durch mich

rajtam keresztül◼◼◼

durch +A [dˈʊɐç]

keresztül valamin

durch Luftpost

légipostával

durch +A [dˈʊɐç]

révén valaminek

ist vorbereitet

elő van készítve◼◼◼

der Ist-Bestand Substantiv
[ɪstbəʃtˈant]

tényleges főnév

valóságos állomány kifejezés

es ist

van◼◼◼

durch Wissen glänzen

tudásával villog

die durch die Blume Substantiv
[ blˈʊmə]

virágnyelven főnév

durch etw gewitzig

okulva vmin/vmiből

durch und durch

teljesen◼◼◼

alaposan◼◻◻

gyökeresen

keresztül-kasul

összevissza

ist schon gut

szóra sem érdemes◼◼◼

Umweltbelastung durch Verkehr

közlekedés környezeti hatása

Umweltbelastung durch Freizeitgestaltung

szabadidős tevékenység környezeti hatása

Umweltbelastung durch Landwirtschaft

mezőgazdaság környezeti hatása

Umweltbelastung durch Forstwirtschaft

erdészet környezeti hatása

Umweltbelastung durch Haushalte

háztartások környezeti hatása

Ist das alles?

Ez minden?

Schaden durch Tiere [ ʃˈɑːdən]

állatkár

Tod durch Erhängen

kötél általi halál◼◼◼jog

Umweltbelastung durch Fischerei

halászat környezeti hatása

You can find it in:

TyskaUngerska