słownik niemiecko-węgierski »

durchkommen [kam durch; ist durchgekommen] w języku węgierskim

niemieckiwęgierski
er ist unten durch

beadta a kulcsot

kész(en) van

unser Bus ist schon durch

az autóbuszunk már elment

er ist bei ihm (völlig) unten durch

(teljesen) leszerepelt előtte

durchkommen [kam durch; ist durchgekommen] Verb
[ˈdʊʁçˌkɔmən]

átjut◼◼◼ ige

győz◼◻◻ ige

átvergődik ige

keresztüljut ige

durch Adverb
[dˈʊɐç]

át◼◼◼ határozószó
közb

túl◼◼◻ határozószó
közb

das Ist [des Ist, des Ists; —] Substantiv
[ɪst]

tényleges (ár)bevétel◼◼◼ főnév

tényleges készlet kifejezés

tényleges állomány kifejezés
kat

durch Eilbote

expressz (posta)

durch mich

rajtam keresztül◼◼◼

durch +A [dˈʊɐç]

keresztül valamin

durch Luftpost

légipostával

durch +A [dˈʊɐç]

révén valaminek

der Ist-Bestand Substantiv
[ɪstbəʃtˈant]

tényleges főnév

ist vorbereitet

elő van készítve◼◼◼

der Ist-Bestand Substantiv
[ɪstbəʃtˈant]

valóságos állomány kifejezés

es ist

van◼◼◼

durch Wissen glänzen

tudásával villog

die durch die Blume Substantiv
[ blˈʊmə]

virágnyelven főnév

durch etw gewitzig

okulva vmin/vmiből

durch und durch

teljesen◼◼◼

alaposan◼◻◻

gyökeresen

keresztül-kasul

összevissza

Umweltbelastung durch Verkehr

közlekedés környezeti hatása

Umweltbelastung durch Freizeitgestaltung

szabadidős tevékenység környezeti hatása

ist schon gut

szóra sem érdemes◼◼◼

Umweltbelastung durch Landwirtschaft

mezőgazdaság környezeti hatása

Umweltbelastung durch Haushalte

háztartások környezeti hatása

Umweltbelastung durch Forstwirtschaft

erdészet környezeti hatása

Ist das alles?

Ez minden?

Schaden durch Tiere [ ʃˈɑːdən]

állatkár

Tod durch Erhängen

kötél általi halál◼◼◼jog

Verunreinigung durch Kraftfahrzeuge

gépjármű-szennyezés

You can find it in:

niemieckiwęgierski