German-Hungarian dictionary »

durchkommen [kam durch; ist durchgekommen] meaning in Hungarian

GermanHungarian
er ist unten durch

beadta a kulcsot

kész(en) van

unser Bus ist schon durch

az autóbuszunk már elment

er ist bei ihm (völlig) unten durch

(teljesen) leszerepelt előtte

durchkommen [kam durch; ist durchgekommen] Verb
[ˈdʊʁçˌkɔmən]

átjut◼◼◼ ige

győz◼◻◻ ige

átvergődik ige

keresztüljut ige

durch Adverb
[dˈʊɐç]

át◼◼◼ határozószó
közb

túl◼◼◻ határozószó
közb

das Ist [des Ist, des Ists; —] Substantiv
[ɪst]

tényleges (ár)bevétel◼◼◼ főnév

tényleges készlet kifejezés

tényleges állomány kifejezés
kat

durch Eilbote

expressz (posta)

durch mich

rajtam keresztül◼◼◼

durch +A [dˈʊɐç]

keresztül valamin

durch Luftpost

légipostával

durch +A [dˈʊɐç]

révén valaminek

der Ist-Bestand Substantiv
[ɪstbəʃtˈant]

tényleges főnév

ist vorbereitet

elő van készítve◼◼◼

der Ist-Bestand Substantiv
[ɪstbəʃtˈant]

valóságos állomány kifejezés

es ist

van◼◼◼

durch Wissen glänzen

tudásával villog

die durch die Blume Substantiv
[ blˈʊmə]

virágnyelven főnév

durch und durch

teljesen◼◼◼

durch etw gewitzig

okulva vmin/vmiből

durch und durch

alaposan◼◻◻

gyökeresen

keresztül-kasul

összevissza

Umweltbelastung durch Verkehr

közlekedés környezeti hatása

Verunreinigung durch Kraftfahrzeuge

gépjármű-szennyezés

Verunreinigung durch Chemikalien

vegyi szennyezés

Umweltbelastung durch Landwirtschaft

mezőgazdaság környezeti hatása

Umweltbelastung durch Haushalte

háztartások környezeti hatása

Ist das alles?

Ez minden?

Umweltbelastung durch Forstwirtschaft

erdészet környezeti hatása

Gefahr durch Schadstoffe

szennyezőanyagok okozta veszély

ist schon gut

szóra sem érdemes◼◼◼

Umweltbelastung durch Fischerei

halászat környezeti hatása

You can find it in:

GermanHungarian