Tysk-Ungarsk ordbok »

gestrampel [des gestrampels; —] betyr ungarsk

TyskUngarsk
das Gestrampel [des Gestrampels; ] Substantiv
[ɡəʃtɾˈampəl]

kapálódzás főnév

das Des-Dur [des Des-Dur, des Des-Durs; ] Substantiv
[dɛsdˈuːɾ]

desz-dúr főnév

des. (designatus) (Abk.) [dˈɛs]

dezignált főnév

die Des-Dur-Tonleiter Substantiv
[dɛsdˈuːɾtˈɔnlaɪtɜ]

desz-dúr hanglétra kifejezés

des. (designatus) (Abk.) [dˈɛs]

ideiglenesen kinevezett kifejezés

kijelölt főnév

megb. (megbízott) (röv.)

der Satz des Pythagoras [des Satzes des Pythagoras; ] Substantiv
[ˈzat͡s dɛs pyˈtaːɡoʁas]

Pitagorasz-tétel

der Gesandte des Papstes Substantiv

pápai követ főnév
vall

trotz des Verbotes

a tilalom ellenére

Zeitpunkt des Todes

a halál időpontja◼◼◼

Zerstörung des Lebensraums

élőhely rombolás

nördlich des Meeres

a tengertől északra

Periode des Periodensystems

periódusos rendszerbeli periódus

Notdurft des Lebens

életszükséglet

die Offenbarung des Johannes [Offenbarung des Johannes; ] Substantiv
[ɔfn̩ˈbaːʁʊŋ dɛs joˈhanəs]

Jelenések könyve◼◼◼ kifejezés

ausgangs des Winters Phrase

a tél vége felé kifejezés

der Anwalt des Teufels Phrase

ördög ügyvédje◼◼◼ kifejezés
vall

Fügung des Schicksals

sorsszerűség

Einspruch des Staatsanwaltes

ügyészi óvás

Minister des Äußere

külügyminiszter

Laune des Schicksals

a sors fintora◼◼◼

Organisation des Unterrichtswesens

oktatás szervezete

Produktionsgenossenschaft des Handwerks

kisipari termelőszövetkezet

die Apokalypse des Johannes

János jelenéseivall

Erhaltung des Friedens

békefenntartás

Organisation des Rechtssystems

jogrendszer szervezete

Umschlag des Biers

a sör megromlása

die Erscheinung des Herrn [(der) Erscheinung des Herrn; ] Substantiv

vízkereszt◼◼◼ főnév

das Kreuz des Südens [Kreuz des Südens; ] Substantiv
[ˌkʀɔɪ̯ts dəs ˈzyːdn̩(t)s, ˈzyːdəns]

Dél Keresztje csillagkép kifejezés

Kiel des Schiffs

Hajógerinc csillagkép

Fügung des Schicksals

véletlen egybeesés

ausgangs des Winters Phrase

a tél végén kifejezés

die Apokalypse des Johannes Substantiv

Jelenések könyve főnév
vall

Segel des Schiffs (Sternbild)

Vitorla csillagkép

Darstellung des Herrn (Fest)

Gyertyaszentelő Boldogasszonyvall

der Engel des Herrn (Gebet) Substantiv

Úr angyala (ima)◼◼◼ főnév
vall

das Gesetzbuch des kanonischen Rechts Substantiv

egyházi törvénykönyv főnév
vall

Darstellung des Herrn (Fest)

Úr bemutatásának az ünnepevall

der Clou des Abends

az est fénypontja◼◼◼

Andre søkemuligheter

TyskUngarsk