dicionário alemão-Húngaro » gestrampel [des gestrampels; —] meaning in Húngaro

alemãoHúngaro
das Gestrampel [des Gestrampels; ] Substantiv
[ɡəʃtɾˈampəl]

kapálódzás főnév

das Des-Dur [des Des-Dur, des Des-Durs; ] Substantiv
[dɛsdˈuːɾ]

desz-dúr főnév

des. (designatus) (Abk.) [dˈɛs]

dezignált főnév

die Des-Dur-Tonleiter Substantiv
[dɛsdˈuːɾtˈɔnlaɪtɜ]

desz-dúr hanglétra kifejezés

des. (designatus) (Abk.) [dˈɛs]

ideiglenesen kinevezett kifejezés

kijelölt főnév

megb. (megbízott) (röv.)

Notdurft des Lebens

életszükséglet

Einspruch des Staatsanwaltes

ügyészi óvás

die Erscheinung des Herrn [(der) Erscheinung des Herrn; ] Substantiv

vízkereszt◼◼◼ főnév

der Satz des Pythagoras [des Satzes des Pythagoras; ] Substantiv
[ˈzat͡s dɛs pyˈtaːɡoʁas]

Pitagorasz-tétel

nördlich des Meeres

a tengertől északra

ausgangs des Winters Phrase

a tél vége felé kifejezés

das Kreuz des Südens [Kreuz des Südens; ] Substantiv
[ˌkʀɔɪ̯ts dəs ˈzyːdn̩(t)s, ˈzyːdəns]

Dél Keresztje csillagkép kifejezés

Erhaltung des Friedens

békefenntartás

Umschlag des Biers

a sör megromlása

Periode des Periodensystems

periódusos rendszerbeli periódus

trotz des Verbotes

a tilalom ellenére

Fügung des Schicksals

sorsszerűség

Zerstörung des Lebensraums

élőhely rombolás

die Offenbarung des Johannes [Offenbarung des Johannes; ] Substantiv
[ɔfn̩ˈbaːʁʊŋ dɛs joˈhanəs]

Jelenések könyve◼◼◼ kifejezés

Produktionsgenossenschaft des Handwerks

kisipari termelőszövetkezet

der Gesandte des Papstes Substantiv

pápai követ főnév
vall

Minister des Äußere

külügyminiszter

die Apokalypse des Johannes

János jelenéseivall

Zeitpunkt des Todes

a halál időpontja◼◼◼

Kiel des Schiffs

Hajógerinc csillagkép

Laune des Schicksals

a sors fintora◼◼◼

der Anwalt des Teufels Phrase

ördög ügyvédje◼◼◼ kifejezés
vall

Organisation des Unterrichtswesens

oktatás szervezete

Organisation des Rechtssystems

jogrendszer szervezete

ausgangs des Winters Phrase

a tél végén kifejezés

Fügung des Schicksals

véletlen egybeesés

die Apokalypse des Johannes Substantiv

Jelenések könyve főnév
vall

das Gesetzbuch des kanonischen Rechts Substantiv

egyházi törvénykönyv főnév
vall

der Engel des Herrn (Gebet) Substantiv

Úr angyala (ima)◼◼◼ főnév
vall

Segel des Schiffs (Sternbild)

Vitorla csillagkép

Darstellung des Herrn (Fest)

Gyertyaszentelő Boldogasszonyvall

Úr bemutatásának az ünnepevall

das Oberhaupt des Staates

az állam feje

You can find it in:

alemãoHúngaro