German-Hungarian dictionary » gestrampel [des gestrampels; —] meaning in Hungarian

GermanHungarian
das Gestrampel [des Gestrampels; ] Substantiv
[ɡəʃtɾˈampəl]

kapálódzás főnév

das Des-Dur [des Des-Dur, des Des-Durs; ] Substantiv
[dɛsdˈuːɾ]

desz-dúr főnév

des. (designatus) (Abk.) [dˈɛs]

dezignált főnév

die Des-Dur-Tonleiter Substantiv
[dɛsdˈuːɾtˈɔnlaɪtɜ]

desz-dúr hanglétra kifejezés

des. (designatus) (Abk.) [dˈɛs]

ideiglenesen kinevezett kifejezés

kijelölt főnév

megb. (megbízott) (röv.)

Umschlag des Biers

a sör megromlása

der Satz des Pythagoras [des Satzes des Pythagoras; ] Substantiv
[ˈzat͡s dɛs pyˈtaːɡoʁas]

Pitagorasz-tétel

Notdurft des Lebens

életszükséglet

die Erscheinung des Herrn [(der) Erscheinung des Herrn; ] Substantiv

vízkereszt◼◼◼ főnév

Periode des Periodensystems

periódusos rendszerbeli periódus

Einspruch des Staatsanwaltes

ügyészi óvás

Organisation des Rechtssystems

jogrendszer szervezete

die Offenbarung des Johannes [Offenbarung des Johannes; ] Substantiv
[ɔfn̩ˈbaːʁʊŋ dɛs joˈhanəs]

Jelenések könyve◼◼◼ kifejezés

trotz des Verbotes

a tilalom ellenére

Fügung des Schicksals

sorsszerűség

Kiel des Schiffs

Hajógerinc csillagkép

Zeitpunkt des Todes

a halál időpontja◼◼◼

Zerstörung des Lebensraums

élőhely rombolás

das Kreuz des Südens [Kreuz des Südens; ] Substantiv
[ˌkʀɔɪ̯ts dəs ˈzyːdn̩(t)s, ˈzyːdəns]

Dél Keresztje csillagkép kifejezés

nördlich des Meeres

a tengertől északra

Organisation des Unterrichtswesens

oktatás szervezete

Produktionsgenossenschaft des Handwerks

kisipari termelőszövetkezet

Minister des Äußere

külügyminiszter

ausgangs des Winters Phrase

a tél vége felé kifejezés

der Gesandte des Papstes Substantiv

pápai követ főnév
vall

die Apokalypse des Johannes

János jelenéseivall

Erhaltung des Friedens

békefenntartás

der Anwalt des Teufels Phrase

ördög ügyvédje◼◼◼ kifejezés
vall

Laune des Schicksals

a sors fintora◼◼◼

ausgangs des Winters Phrase

a tél végén kifejezés

Fügung des Schicksals

véletlen egybeesés

die Apokalypse des Johannes Substantiv

Jelenések könyve főnév
vall

das Gesetzbuch des kanonischen Rechts Substantiv

egyházi törvénykönyv főnév
vall

Segel des Schiffs (Sternbild)

Vitorla csillagkép

Darstellung des Herrn (Fest)

Gyertyaszentelő Boldogasszonyvall

der Engel des Herrn (Gebet) Substantiv

Úr angyala (ima)◼◼◼ főnév
vall

Darstellung des Herrn (Fest)

Úr bemutatásának az ünnepevall

der Herr des Hauses

a ház ura◼◼◼

You can find it in:

GermanHungarian