słownik węgiersko-angielski »

arány w języku angielskim

węgierskiangielski
arány főnév

rate◼◼◼ noun
[UK: reɪt] [US: ˈreɪt]

ratio◼◼◼ noun
[UK: ˈreɪ.ʃɪəʊ] [US: ˈreɪ.ʃiˌo.ʊ]

proportion◼◼◼ noun
[UK: prə.ˈpɔːʃ.n̩] [US: prə.ˈpɔːr.ʃn̩]

scale◼◼◻ noun
[UK: skeɪl] [US: ˈskeɪl]

arány (relatio) főnév

relation [relations]◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ri.ˈleɪʃ.n̩]

arány-meghatározás főnév

quartation noun
[UK: kwɔːtˈeɪʃən] [US: kwɔːrtˈeɪʃən]

arányba hoz (vmivel)

key to something[UK: kiː tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkiː ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

arányba hozás főnév

proportionment noun
[UK: prəˈpɔːʃənmənt ] [US: prəˈpɔrʃənmənt ]

arányba állít

proportion[UK: prə.ˈpɔːʃ.n̩] [US: prə.ˈpɔːr.ʃn̩]

proportionate verb
[UK: prə.ˈpɔː.ʃə.nət] [US: prə.ˈpɔːr.ʃə.nət]

arányban

egally[UK: ˈeɡəli] [US: ˈeɡəli]

arányban (vmvel) határozószó

commensurately adverb
[UK: kə.ˈmen.ʃə.rət.li] [US: kə.ˈmen.sə.rət.li]

arányban áll (vmivel)

be commensurate with something[UK: bi kə.ˈmen.ʃə.rət wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi kə.ˈmen.sə.rət wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

bear proportion to something[UK: beə(r) prə.ˈpɔːʃ.n̩ tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈber prə.ˈpɔːr.ʃn̩ ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

arányban álló melléknév

commeasurable adjective
[UK: kəmˈeʒərəbəl] [US: kəmˈeʒɚrəbəl]

aránykiszámítás főnév

scaling [scalings] noun
[UK: ˈskeɪl.ɪŋ] [US: ˈskeɪl.ɪŋ]

aránykörző főnév

sector noun
[UK: ˈsek.tə(r)] [US: ˈsek.tər]

aránylag határozószó

proportionally◼◼◼ adverb
[UK: prə.ˈpɔː.ʃə.nə.li] [US: prə.ˈpɔːr.ʃə.nə.li]

aránylag nem is olyan rossz

not so bad considering[UK: nɒt ˈsəʊ bæd kən.ˈsɪ.dər.ɪŋ] [US: ˈnɑːt ˈsoʊ ˈbæd kən.ˈsɪ.dər.ɪŋ]

aránylag nem rossz

not so bad considering[UK: nɒt ˈsəʊ bæd kən.ˈsɪ.dər.ɪŋ] [US: ˈnɑːt ˈsoʊ ˈbæd kən.ˈsɪ.dər.ɪŋ]

aránylag olcsó melléknév

cheapish adjective
[UK: ˈʧiːpɪʃ ] [US: ˈʧipɪʃ ]

aránylagos melléknév

comparative adjective
[UK: kəm.ˈpæ.rə.tɪv] [US: kəm.ˈpe.rə.tɪv]

proportional adjective
[UK: prə.ˈpɔːʃ.n̩əl] [US: prə.ˈpɔːr.ʃn̩əl]

proportionate adjective
[UK: prə.ˈpɔː.ʃə.nət] [US: prə.ˈpɔːr.ʃə.nət]

ratable adjective
[UK: ˈreɪ.təb.l̩] [US: ˈreɪ.təb.l̩]

aránylagosság főnév

relativeness noun
[UK: ˈrɛlətɪvnəs ] [US: ˈrɛlətɪvnəs ]

aránylik valamihez ige

be in proportion (to) verb

arányok

ratios◼◼◼[UK: ˈreɪ.ʃɪəʊz] [US: ˈreɪ.ʃɪoʊz]

arányos melléknév

proportional◼◼◼ adjective
[UK: prə.ˈpɔːʃ.n̩əl] [US: prə.ˈpɔːr.ʃn̩əl]

proportionate◼◼◻ adjective
[UK: prə.ˈpɔː.ʃə.nət] [US: prə.ˈpɔːr.ʃə.nət]

proportionate to◼◼◻ adjective

neat [neater, neatest]◼◻◻ adjective
[UK: niːt] [US: ˈniːt]

well-proportioned◼◻◻ adjective
[UK: wel prə.ˈpɔːʃ.n̩d] [US: ˈwel prə.ˈpɔːr.ʃn̩d]

prorated◼◻◻ adjective
[UK: ˈproˈreɪ.təd] [US: ˈproˈreɪ.təd]

snug adjective
[UK: snʌɡ] [US: ˈsnəɡ]

commeasurable adjective
[UK: kəmˈeʒərəbəl] [US: kəmˈeʒɚrəbəl]

commensurable adjective
[UK: kə.ˈmen.ʃə.rəb.l̩] [US: kə.ˈmen.ʃə.rəb.l̩]

harmonic adjective
[UK: hɑː.ˈmɒ.nɪk] [US: harˈmɑː.nɪk]

of fine proportions adjective
[UK: əv faɪn prə.ˈpɔːʃ.n̩z] [US: əv ˈfaɪn prə.ˈpɔːr.ʃn̩z]

proportionable adjective
[UK: prə.ˈpɔː.ʃnəb.l̩] [US: prə.ˈpɔːr.ʃnəb.l̩]

12

You can find it in:

węgierskiangielski