słownik Węgiersko-Angielski »

háziorvos w języku angielskim

WęgierskiAngielski
háziorvos főnév

gp (general practitioner) [gps]◼◼◼noun
[UK: ˈdʒen.r̩əl præk.ˈtɪ.ʃə.nə(r)] [US: ˈdʒen.r̩əl præk.ˈtɪ.ʃə.nər]

practitioner [practitioners]◼◼◼noun
[UK: præk.ˈtɪ.ʃə.nə(r)] [US: præk.ˈtɪ.ʃə.nər]

physician-in-ordinarynoun
[UK: fɪ.ˈzɪʃ.n̩ ɪn ˈɔː.dɪn.ri] [US: fə.ˈzɪʃ.n̩ ɪn ˈɔːr.də.ˌne.ri]

háziorvos (GP) főnév

family doctor [family doctors]◼◼◼noun
[UK: ˈfæ.mə.li ˈdɒk.tə(r)] [US: ˈfæ.mə.li ˈdɑːk.tər]

Háziorvos w języku angielskim » DictZone słownik Węgiersko-Angie…