słownik angielsko-węgierski »

disquiet w języku węgierskim

angielskiwęgierski
disquiet [disquieted, disquieted, disquieting, disquiets] verb
[UK: dɪs.ˈkwaɪət]
[US: ˌdɪ.ˈskwaɪət]

nyugtalanít◼◼◼ ige

aggaszt◼◻◻ ige

disquiet noun
[UK: dɪs.ˈkwaɪət]
[US: ˌdɪ.ˈskwaɪət]

aggódás főnév

disquiet (anxiousness) noun
[UK: dɪs.ˈkwaɪət]
[US: ˌdɪ.ˈskwaɪət]

nyugtalanság (anxietas)◼◼◼ főnév

zaklatottság (anxietas) főnév

disquieten verb
[UK: dɪskwˈaɪətən]
[US: dɪskwˈaɪəʔn̩]

aggaszt ige

felkavar ige

izgat ige

nyugtalanít ige

zaklat ige

disquieting adjective
[UK: dɪs.ˈkwaɪət.ɪŋ]
[US: ˌdɪ.ˈskwaɪət.ɪŋ]

nyugtalanító◼◼◼ melléknév

aggasztó◼◼◻ melléknév

aggályos melléknév

kevéssé biztató melléknév

kevéssé megnyugtató melléknév

nem biztató melléknév

nem kecsegtető melléknév

nem megnyugtató melléknév

disquieting news [UK: dɪs.ˈkwaɪət.ɪŋ njuːz]
[US: ˌdɪ.ˈskwaɪət.ɪŋ ˈnuːz]

nyugtalanító hírek◼◼◼

disquietingly adverb
[UK: dɪs.ˈkwaɪə.tɪŋ.li]
[US: dɪs.ˈkwaɪə.tɪŋ.li]

nyugtalanítóan◼◼◼ határozószó

aggasztóan határozószó

disquietness (restlessness, uneasiness) noun
[UK: dɪsˈkwaɪətnəs ]
[US: dɪˈskwaɪətnəs ]

aggodalom főnév

aggódás főnév

izgalom főnév

nyugtalankodás főnév

disquietude (edginess, uneasiness, inquietude) noun
[UK: dɪs.ˈkwaɪə.tjuːd]
[US: dɪs.ˈkwaɪə.tjuːd]

nyugtalanság◼◼◼ főnév

aggodalom◼◻◻ főnév

undisquieted [UK: ˌʌndɪsˈkwaɪətɪd ]
[US: ʌndɪˈskwaɪətɪd ]

nem nyugtalan

zavartalan melléknév

You can find it in:

angielskiwęgierski