słownik Angielsko-Węgierski »

demand w języku węgierskim

AngielskiWęgierski
demand [demands] noun
[UK: dɪ.ˈmɑːnd]
[US: ˌdɪ.ˈmænd]

kereslet [~et, ~e]◼◼◼főnévThe increasing demand for electric cars is driving innovation in the automotive industry. = Az elektromos autók iránti növekvő kereslet ösztönzi az autóipari innovációt.

igény [~t, ~e, ~ek]◼◼◼főnévConsumer demand for sustainable products has been steadily increasing. = A fogyasztók igénye a fenntartható termékekre folyamatosan növekszik.

követelés [~t, ~e, ~ek]◼◼◻főnévThe legal demand for compensation was filed against the negligent party. = A jogi követelés a kártérítésért a hanyag fél ellen lett benyújtva.

követelmény [~t, ~e, ~ek]◼◼◻főnévThe job description lists the key skills and qualifications that the employer demands. = A munkaköri leírás felsorolja a munkaadó által követelt kulcskészségeket és kvalifikációkat.

kérés [~t, ~e, ~ek]◼◼◻főnévHis request for a pay raise was met with approval from the management. = A béremelési kérelme jóváhagyással találkozott az igazgatóságtól.

kívánság [~ot, ~a, ~ok]◼◼◻főnévThe birthday girl's demand was a simple celebration with close friends. = A születésnapos lány kívánsága egy egyszerű ünneplés volt néhány közeli baráttal.

igénylés [~t, ~e, ~ek]főnév

szükséglet [~et, ~e, ~ek]főnév

demand [demanded, demanding, demands] verb
[UK: dɪ.ˈmɑːnd]
[US: ˌdɪ.ˈmænd]

követel [~t, ~jen, ~ne]◼◼◼igeThe workers may demand better working conditions through collective bargaining. = A munkavállalók jobb munkakörülményeket követelhetnek a kollektív tárgyalások során.

kér [~t, ~jen, ~ne]◼◼◻igeThe customer may demand a refund if the product is defective. = A vevő kérhet visszatérítést, ha a termék hibás.

igényel [~t, ~jen, ~ne]◼◼◻igeThe job advertisement demands candidates with strong communication skills. = Az álláshirdetés erős kommunikációs készségekkel rendelkező jelentkezőket követel.

megkövetel◼◼◻igeThe strict teacher may demand excellence from her students. = A szigorú tanár kiválóságot követelhet meg a diákjaitól.

kérdez [~ett, ~zen, ~ne]◼◼◻igeThe journalist will demand answers during the press conference. = A újságíró kérdéseket fog feltenni a sajtótájékoztatón.

demand and supply noun
[UK: dɪ.ˈmɑːnd ənd sə.ˈplaɪ]
[US: ˌdɪ.ˈmænd ænd sə.ˈplaɪ]

kereslet és kínálat◼◼◼főnév

demand bill noun

látra szóló váltófőnév

demand for (something) noun

kereslet (valami) iránt [~et, ~e]◼◼◼főnév

igény (valamire) [~t, ~e, ~ek]◼◼◼főnév

demand note noun

fizetési meghagyásfőnév

demand of delivery noun

szállítási igényfőnév

demand one's pound of flesh [UK: dɪ.ˈmɑːnd wʌnz paʊnd əv fleʃ]
[US: ˌdɪ.ˈmænd wʌnz ˈpaʊnd əv ˈfleʃ]

adósságot könyörtelenül behajt

adóstól a teljes összeget könyörtelenül követeli

demand planning

igénytervezés◼◼◼

demand satisfaction for an insult [UK: dɪ.ˈmɑːnd ˌsæ.tɪs.ˈfæk.ʃn̩ fɔː(r) ən ɪn.ˈsʌlt]
[US: ˌdɪ.ˈmænd ˌsæ.təs.ˈfæk.ʃn̩ ˈfɔːr ˈæn ˌɪn.ˈsəlt]

elégtételt követel a sértésért

demand to know whether [UK: dɪ.ˈmɑːnd tuː nəʊ ˈwe.ðə(r)]
[US: ˌdɪ.ˈmænd ˈtuː ˈnoʊ ˈwe.ðər]

tudni akarja, hogy …

demandable adjective
[UK: dɪˈmɑːndəbl ]
[US: dɪˈmændəbl ]

érvényesíthető◼◼◼melléknév

igényelhető◼◼◻melléknév

kérhetőmelléknév

követelhetőmelléknév

demandant [demandants] noun
[UK: dɪ.ˈmɑːn.dənt]
[US: dɪ.ˈmæn.dʌnt]

felperes [~t, ~e, ~ek]főnév

panaszos [~t, ~a, ~ok]főnév

panasztevő [~t, ~je, ~k]főnév

vádló [~t, ~ja, ~k]főnév

demanded adjective
[UK: dɪ.ˈmɑːn.dɪd]
[US: ˌdɪ.ˈmæn.dəd]

követelt◼◼◼melléknévJohn demanded more. = John többet követelt.

kért◼◼◼melléknévI've never demanded anything. = Soha nem kértem semmit.

igényelt◼◼◻melléknév

kívánt◼◼◻melléknév

demander noun
[UK: dɪˈmɑːndə ]
[US: dɪˈmændər ]

vevő [~t, ~je, ~k]◼◼◼főnév

felperes [~t, ~e, ~ek]főnév

hitelező [~t, ~je, ~k]főnév

panaszos [~t, ~a, ~ok]főnév

12