słownik Angielsko-Węgierski »

demand w języku węgierskim

AngielskiWęgierski
demand [demands] noun
[UK: dɪ.ˈmɑːnd]
[US: ˌdɪ.ˈmænd]

kereslet◼◼◼ főnév

igény◼◼◼ főnév

követelés◼◼◻ főnév

követelmény◼◼◻ főnév

kérés◼◼◻ főnév

kívánság◼◼◻ főnév

demand [demanded, demanded, demanding, demands] verb
[UK: dɪ.ˈmɑːnd]
[US: ˌdɪ.ˈmænd]

követel◼◼◼ ige

kér◼◼◻ ige

igényel◼◼◻ ige

megkövetel◼◼◻ ige

kérdez◼◼◻ ige

demand and supply noun
[UK: dɪ.ˈmɑːnd ənd sə.ˈplaɪ]
[US: ˌdɪ.ˈmænd ænd sə.ˈplaɪ]

kereslet és kínálat◼◼◼ főnév

demand bill noun

látra szóló váltó főnév

demand for something noun
[UK: dɪ.ˈmɑːnd fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˌdɪ.ˈmænd ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

igény (valamire) főnév

kereslet (valami) iránt főnév

demand note noun

fizetési meghagyás◼◼◼ főnév

demand of delivery noun

lehívás főnév

demand one's pound of flesh [UK: dɪ.ˈmɑːnd wʌnz paʊnd əv fleʃ]
[US: ˌdɪ.ˈmænd wʌnz ˈpaʊnd əv ˈfleʃ]

adósságot könyörtelenül behajt

adóstól a teljes összeget könyörtelenül követeli

demand planning

igénytervezés

demand satisfaction for an insult [UK: dɪ.ˈmɑːnd ˌsæ.tɪs.ˈfæk.ʃn̩ fɔː(r) ən ɪn.ˈsʌlt]
[US: ˌdɪ.ˈmænd ˌsæ.təs.ˈfæk.ʃn̩ ˈfɔːr ˈæn ˌɪn.ˈsəlt]

elégtételt követel a sértésért

demand to know whether [UK: dɪ.ˈmɑːnd tuː nəʊ ˈwe.ðə(r)]
[US: ˌdɪ.ˈmænd ˈtuː ˈnoʊ ˈwe.ðər]

tudni akarja, hogy …

demandable adjective
[UK: dɪˈmɑːndəbl ]
[US: dɪˈmændəbl ]

érvényesíthető◼◼◼ melléknév

igényelhető◼◼◻ melléknév

kérhető melléknév

követelhető melléknév

demandant [demandants] noun
[UK: dɪ.ˈmɑːn.dənt]
[US: dɪ.ˈmæn.dʌnt]

felperes főnév

panaszos főnév

panasztevő főnév

vádló főnév

demanded

követelt◼◼◼

demanded adjective

kért◼◼◼ melléknév

igényelt◼◼◻ melléknév

demanded

kívánt◼◼◻ igenév

demander noun
[UK: dɪˈmɑːndə ]
[US: dɪˈmændər ]

vevő◼◼◼ főnév

felperes főnév

hitelező főnév

panaszos főnév

panasztevő főnév

demanding adjective
[UK: dɪ.ˈmɑːnd.ɪŋ]
[US: ˌdɪ.ˈmænd.ɪŋ]

igényes◼◼◼ melléknév

12