Engelsk-Ungersk ordbok »

demand betyder på ungerska

EngelskaUngerska
demand [demands] noun
[UK: dɪ.ˈmɑːnd]
[US: ˌdɪ.ˈmænd]

kereslet◼◼◼főnév

igény◼◼◼főnév

követelés◼◼◻főnév

követelmény◼◼◻főnév

kérés◼◼◻főnév

kívánság◼◼◻főnév

demand [demanded, demanded, demanding, demands] verb
[UK: dɪ.ˈmɑːnd]
[US: ˌdɪ.ˈmænd]

követel◼◼◼ige

kér◼◼◻ige

igényel◼◼◻ige

megkövetel◼◼◻ige

kérdez◼◼◻ige

demand and supply noun
[UK: dɪ.ˈmɑːnd ənd sə.ˈplaɪ]
[US: ˌdɪ.ˈmænd ænd sə.ˈplaɪ]

kereslet és kínálat◼◼◼főnév

demand bill noun

látra szóló váltófőnév

demand for something noun
[UK: dɪ.ˈmɑːnd fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˌdɪ.ˈmænd ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

igény (valamire)◼◼◼főnév

kereslet (valami) iránt◼◼◻főnév

demand note noun

fizetési meghagyás◼◼◼főnév

demand of delivery noun

lehívás◼◼◼főnév

demand one's pound of flesh [UK: dɪ.ˈmɑːnd wʌnz paʊnd əv fleʃ]
[US: ˌdɪ.ˈmænd wʌnz ˈpaʊnd əv ˈfleʃ]

adósságot könyörtelenül behajt

adóstól a teljes összeget könyörtelenül követeli

demand planning

igénytervezés◼◼◼

demand satisfaction for an insult [UK: dɪ.ˈmɑːnd ˌsæ.tɪs.ˈfæk.ʃn̩ fɔː(r) ən ɪn.ˈsʌlt]
[US: ˌdɪ.ˈmænd ˌsæ.təs.ˈfæk.ʃn̩ ˈfɔːr ˈæn ˌɪn.ˈsəlt]

elégtételt követel a sértésért

demand to know whether [UK: dɪ.ˈmɑːnd tuː nəʊ ˈwe.ðə(r)]
[US: ˌdɪ.ˈmænd ˈtuː ˈnoʊ ˈwe.ðər]

tudni akarja, hogy …

demandable adjective
[UK: dɪˈmɑːndəbl ]
[US: dɪˈmændəbl ]

érvényesíthető◼◼◼melléknév

igényelhető◼◼◻melléknév

kérhetőmelléknév

követelhetőmelléknév

demandant [demandants] noun
[UK: dɪ.ˈmɑːn.dənt]
[US: dɪ.ˈmæn.dʌnt]

felperesfőnév

panaszosfőnév

panasztevőfőnév

vádlófőnév

demanded

követelt◼◼◼

demanded adjective

kért◼◼◼melléknév

igényelt◼◼◻melléknév

demanded

kívánt◼◼◻igenév

demander noun
[UK: dɪˈmɑːndə ]
[US: dɪˈmændər ]

vevő◼◼◼főnév

felperesfőnév

hitelezőfőnév

panaszosfőnév

panasztevőfőnév

demanding adjective
[UK: dɪ.ˈmɑːnd.ɪŋ]
[US: ˌdɪ.ˈmænd.ɪŋ]

igényes◼◼◼melléknév

12