Latin-Hungarian dictionary »

dominus meaning in Hungarian

LatinHungarian
dominus [domini] (2nd) M
noun

a gazdáéfőnév

az úréfőnév

császárfőnév

gazdafőnév

házi gazda (vendégadó)főnév

házi úrfőnév

háziúrfőnév

igazgató (színházi, árverési)főnév

intézőfőnév

intéző (színdarabban, árverésen)főnév

kedvesfőnév

kedves (Ovidiusnál)főnév

kényúrfőnév

parancsoló (politikai)főnév

rendezőfőnév

rendező (színdarabban, árverésen)főnév

szeretőfőnév

szerető (ovidiusnál)főnév

tisztelendő úr (pap megszólítása)főnév

tiszteletes úr (pap megszólítása)főnév

tulajdonosfőnév

uralkodófőnév

uralkodó (politikai)főnév

zsarnokfőnév

úr (Isten is)főnév

úrhoz tartozófőnév

úrIstenfőnév

úr~főnév

dominus habetur qui possidet, donec probetur contrarium

tulajdonosnak minősül, aki valamely dolog birtokában van, míg az ellenkezője bizonyítva nincsen

Dominus illuminatio mea et salus mea

az Úr az én világosságom és az üdvöm

Dominus mihi adiutor

az Úr az én segítségem

dominus noster

a mi urunk

dominus vobiscum!

az úr legyen veletek!

Dominus vobiscum!

az Úr legyen veletek! (gyakori üdvözlés a szentmise szövegében is)

dominus!

uram!

A.R.D. (admodum reverendus dominus)

nagytiszteletű úr

A.R.Nob.Excell. ac Doctiss.D. (admodum reverendus nobilissimus excellentissimus ac doctissimus dominus)

igen tisztelt nemes, kiváló és tanult úr

A.R.R. (admodum reverendus religiosus ac eximius dominus)

anno regni regis (a király uralkodása évében)

A.R.Rel. ac Exim.D. (Admodum Reverendus Religiosus ac Eximius Dominus)

igen tisztelt jábor és kiváló urunk

Adm.R.D. (admodum reverendus dominus)

igen tisztelt úr

12