Hungarian-Norwegian dictionary »

figyelmetlen meaning in Norwegian

HungarianNorwegian
figyelmetlen adj

uaktsom, uforsiktig, uoppmerksom

figyelmetlen alak

slabbedask [-en, -er, -ene]

figyelmetlenség n

uaktsomhet, uforsiktighet, uoppmerksomhet, vanvare

figyelmetlenségből ered

skyldes uaktsomhet