Hungarian-Latin dictionary »

megenged meaning in Latin

HungarianLatin
megenged ige

accepto 1 verb

admitto 3 mis missus verb

concedo 3 cessi, cessus verb

do 1 dedi, datus verb

largior 4 itus verb
sum

permitto 3 misi missus verb

recipio 3 cepi, ceptus verb

remitto 3 misi missus verb

megenged magának {bűnt}

admitto 3 mis missus

megenged {inf, acc c inf} ige

sino 3 sivi, situs verb

megengedésképp főnév

permissive noun

megengedést kifejező kötőmód

coniunctivus concessivus

megengedett melléknév

admissus adjective
3

fandus adjective
3

fas est adjective

lic. {licitus} adjective

licitus adjective
3

permissus adjective
3

S.E. {situs est} adjective

megengedett dolog

conceditur hoc uti

megengedett dologra törekszik

concessa petit

megengedett és tilalmas dolog, szabad és nem szabad, jó és rossz

fas et nefas

megengedett és tilos úton {elérni valamit}

per fas et nefas

megengedettség főnév

liceitas noun
atis F

megengedi, hogy vm történjék {+coni}

concedo ut ~

megengedi, hogy vm úgy van {+ acc c inf}

concedo ut ~

megengedi a kereset megindítását

iudicium dat

megengedik

admittitur

megengedő melléknév

adnuens adjective
tis 2

annuens adjective
tis 2

concessus adjective
3

megengedő {két lehetőség között} melléknév

alternativus adjective
3

megengedte magának, hogy így beszéljen

se ita dicere non abstinuit

a legfőbb Istennek megengedő segedelmével

AD.O.M. {annuente auxiliante Deo Optimo Maximo}

a legfőbb Istennek megengedő vezérletével

AD.O.M. {annuente auspice Deo Optimo Maximo}

a megengedett mértéken túl

ultra fas

a megengedett módon

lic.m. {licito modo}

a szabadság abban áll, hogy megtehetjük azt, amit a jog megenged

libertas est potestas faciendi in quod iure licet

a törvény megengedi, hogy ~

non adversatur ius, quominus ~

a törvények megengedik

per leges licet

12

You can find it in:

HungarianLatin