Hungarian-Latin dictionary »

erkölcs, tisztesség, becsület meaning in Latin

HungarianLatin
erkölcs főnév

mosorisnoun
M

tisztesség főnév

decor [~oris]noun
M

decorum [decori](2nd) N
noun

decus decorisnnoun

dignitas [dignitatis](3rd) F
noun

honestas [honestatis](3rd) F
noun

honestum [~i]noun
N

modestia [modestiae](1st) F
noun

pudor [pudoris](3rd) M
noun

becsület főnév

auth. (authoritas)noun
Gr

authoritas [authoritatis](3rd) F
noun

decus decorisnnoun

existimatio [existimationis](3rd) F
noun

fama [famae](1st) F
noun

H. (honor)noun

hon. (honestus honor)noun

honestas [honestatis](3rd) F
noun

honor [honoris](3rd) M
noun

pudor [pudoris](3rd) M
noun

erkölcs nélküli

amoralis(2nd)

tisztesség okáért

honoris causa

végső tisztesség

honor mortis

honor supremus

női becsület

decus muliebre

becsület és erény

H.ac V. (Honori ac virtuti)

erény és becsület

V. et H. (virtuti et honori)

a régi jó erkölcs főnév

antiquitas [antiquitatis](3rd) F
noun

erkölcs és történelem nyilvános tanára

Ethic. & Histor.Prof.P. (ethices et historiarum professor publicus)

erkölcs és ékesszólás nyilvános tanára

Ethic. & Eloqu.Prof.Publ. (ethices et eloquentiae professor publicus)

becsület és a tisztelet ezért

H. et O.E. (honoris et observantiae ergo)

erkölcsös, az erkölcs alapján álló ember

homo moralis

többet ér a jó erkölcs, mint a jó törvény (Tacitus)

plus valent boni mores, quam bonae leges

a jogban sokszor nem a törvény, hanem az erkölcs határoz (Quintilianus)

pleraque in iure non legibus, sed moribus constant

sem az arany, sem az ezüst, csak a tisztesség számít

neque auro, neque, argento, sed honore

a tisztesség úgy kívánja, hogy a nőket gyászoljuk, a férfiakról pedig megemlékezzünk (Tacitus)

feminis lugere honestum est, viris meminisse

tisztesség, ha valaki jól tud beszélni, de tisztesség az is, ha valaki tud hallgatni

scire loqui decus est, decus est et scire tacere