Hungarian-German dictionary » vonatkozó meaning in German

HungarianGerman
vonatkozó

betreffend◼◼◼ » participle
[bətɾˈɛfənt]

bezüglich◼◼◼ »[bətsˈyːklɪç]

vonatkozó melléknév
nyelv

relativ [relativer; am relativsten]◼◼◻ » Adjektiv
[rˌeːlatˈiːf]

vonatkozó

anbelangend » Adjektiv
[ˈanbəlˌaŋənt]

bzgl. (bezüglich) (Abk.)

gegenwartsbezogen »[ɡeːɡənvˌaɾtsbeːtsˈoːɡən]

vonatkozó(an) (röv.)

bez. (bezüglich)

vonatkozó melléknévi névmás kifejezés

das Relationsadjektiv » Substantiv
[rˌeːlatsɪˌoːnzadjɛktˈiːf]

vonatkozó névmás

bezügliches Fürwort

das Relativpronomen [des Relativpronomens; die Relativpronomen, die Relativpronomina] » Substantiv
[rˌeːlatˌɪvproːnˈoːmən]

das Relativum [des Relativums; die Relativa] » Substantiv
[rˈeːlatˌiːvʊm]

vonatkozóan

anbetreffs + Genitiv preposition
[ˈanbətɾˌɛfs]
alt

beziehentlich »[bətsˈiːəntlɪç]

.. szövegre vonatkozó kifejezés

der Text [des Textes, des Texts; die Texte] » Substantiv
[tˈɛkst]

a felhasználóra vonatkozó kifejezés

anwenderbezogen » Adjektiv
[ˈanvˌɛndɜbeːtsˌoːɡən]

adóra vonatkozóan kifejezés

steuerlich » Adjektiv
[ʃtˈɔøɜlˌɪç]

arra vonatkozólag kifejezés

dahingehend » Adjektiv

atomokra vonatkozó kifejezés

atomar » Adjektiv
[atˈoːmɑːɾ]

az anyagra vonatkozó kifejezés

stofflich [stofflicher; am stofflichsten] » Adjektiv
[ʃtˈɔflɪç]

az ügyintézési folyamatra/eljárásra vonatkozó törvény kifejezés

das Verwaltungsverfahrensgesetz » Substantiv

billentyűre vonatkozó

tastenbezogen »[tˌastənbətsˈoːɡən]

börtönökre vonatkozó törvény

Strafvollzugsrecht »[ʃtɾˈaffɔltsˌʊksrɛçt]

egy főre vonatkozó adat

Pro-Kopf-Daten »[prˌoːkˈɔpfdˈɑːtən]

ellentmondásra vonatkozóan előírt határidő kifejezés

die Einspruchsfrist [der Einspruchsfrist; die Einspruchsfristen] » Substantiv
[ˈaɪnʃprʊxsfrˌɪst]

elrendezésre vonatkozó szabadalom kifejezés

das Anordnungspatent » Substantiv
[ˈanˌɔɾdnʊŋspatˌɛnt]

energiára vonatkozó jogszabályok

Energierecht »[ˌeːnɛɾɡˈiːrɛçt]

erre vonatkozó

diesbezüglich »[dˈiːsbeːtsˌyːklɪç]

erre vonatkozóan

hierfür »[hiːɾfˈyːɾ]

felelősségre vonatkozó jogszabály

Haftungsrecht »[hˈaftʊŋsrˌɛçt]

fiatalokra vonatkozó jog kifejezés

das Jugendrecht » Substantiv
[jˈuːɡəndrˌɛçt]

határidőre vonatkozó

terminlich »[tɛɾmˈiːnlɪç]

helyzetre vonatkozó

situationsbezogen »[zˌiːtuːˌatsɪˌoːnsbeːtsˈoːɡən]

hulladékra vonatkozó törvény kifejezés

das Abfallgesetz » Substantiv
[ˈapfˌalɡeːzˌɛts]

idegenekre vonatkozó megrendelések kifejezés

die Fremderregung » Substantiv
[frˈɛmdɜrˌeːɡʊŋ]

idevonatkozó

einschlägig [einschlägiger; am einschlägigsten]◼◼◼ » Adjektiv
[ˈaɪnʃlˌɛːɡɪç]

mitgeltend

iparra vonatkozó jogszabályok

Industrierecht »[ˌɪndʊstɾˈiːrɛçt]

jövőre vonatkozó terv kifejezés

der Zukunftsplan [des Zukunftsplanes, des Zukunftsplans; die Zukunftspläne] » Substantiv
[tsuːkʊnftsplˈɑːn]

jövőre vonatkozó tervek kifejezés

die Zukunftspläne » Substantiv
[tsuːkˈʊnftsplɛːnə]

kantonra vonatkozó

kantonal »[kˌantoːnˈɑːl]

12

You can find it in:

HungarianGerman

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies