Ungarsk-tysk ordbok » vonatkozó betyr tysk

UngarskTysk
vonatkozó

betreffend◼◼◼ participle
[bətɾˈɛfənt]

bezüglich◼◼◼[bətsˈyːklɪç]

vonatkozó melléknév
nyelv

relativ [relativer; am relativsten]◼◼◻ Adjektiv
[rˌeːlatˈiːf]

vonatkozó

anbelangend Adjektiv
[ˈanbəlˌaŋənt]

gegenwartsbezogen[ɡeːɡənvˌaɾtsbeːtsˈoːɡən]

vonatkozó(an) (röv.)

bez. (bezüglich)

vonatkozó melléknévi névmás főnév

das Relationsadjektiv Substantiv
[rˌeːlatsɪˌoːnzadjɛktˈiːf]

vonatkozó névmás főnév

bezügliches Fürwort

das Relativpronomen [des Relativpronomens; die Relativpronomen, die Relativpronomina] Substantiv
[rˌeːlatˌɪvproːnˈoːmən]

das Relativum [des Relativums; die Relativa] Substantiv
[rˈeːlatˌiːvʊm]

vonatkozóan

anbetreffs + Genitiv preposition
[ˈanbətɾˌɛfs]
alt

beziehentlich[bətsˈiːəntlɪç]

.. szövegre vonatkozó főnév

der Text [des Textes, des Texts; die Texte] Substantiv
[tˈɛkst]

a felhasználóra vonatkozó melléknév

anwenderbezogen Adjektiv
[ˈanvˌɛndɜbeːtsˌoːɡən]

adóra vonatkozóan melléknév

steuerlich Adjektiv
[ʃtˈɔøɜlˌɪç]

arra vonatkozólag melléknév

dahingehend Adjektiv

atomokra vonatkozó melléknév

atomar Adjektiv
[atˈoːmɑːɾ]

az anyagra vonatkozó melléknév

stofflich [stofflicher; am stofflichsten] Adjektiv
[ʃtˈɔflɪç]

billentyűre vonatkozó

tastenbezogen[tˌastənbətsˈoːɡən]

börtönökre vonatkozó törvény

Strafvollzugsrecht[ʃtɾˈaffɔltsˌʊksrɛçt]

egy főre vonatkozó adat

Pro-Kopf-Daten[prˌoːkˈɔpfdˈɑːtən]

elrendezésre vonatkozó szabadalom főnév

das Anordnungspatent Substantiv
[ˈanˌɔɾdnʊŋspatˌɛnt]

energiára vonatkozó jogszabályok

Energierecht[ˌeːnɛɾɡˈiːrɛçt]

erre vonatkozó

diesbezüglich[dˈiːsbeːtsˌyːklɪç]

erre vonatkozóan

hierfür[hiːɾfˈyːɾ]

felelősségre vonatkozó jogszabály

Haftungsrecht[hˈaftʊŋsrˌɛçt]

fiatalokra vonatkozó jog főnév

das Jugendrecht Substantiv
[jˈuːɡəndrˌɛçt]

határidőre vonatkozó

terminlich[tɛɾmˈiːnlɪç]

helyzetre vonatkozó

situationsbezogen[zˌiːtuːˌatsɪˌoːnsbeːtsˈoːɡən]

hulladékra vonatkozó törvény kifejezés

das Abfallgesetz Substantiv
[ˈapfˌalɡeːzˌɛts]

idegenekre vonatkozó megrendelések főnév

die Fremderregung Substantiv
[frˈɛmdɜrˌeːɡʊŋ]

idevonatkozó

einschlägig [einschlägiger; am einschlägigsten]◼◼◼ Adjektiv
[ˈaɪnʃlˌɛːɡɪç]

mitgeltend

iparra vonatkozó jogszabályok

Industrierecht[ˌɪndʊstɾˈiːrɛçt]

jövőre vonatkozó terv főnév

der Zukunftsplan [des Zukunftsplanes, des Zukunftsplans; die Zukunftspläne] Substantiv
[tsuːkʊnftsplˈɑːn]

jövőre vonatkozó tervek főnév

die Zukunftspläne Substantiv
[tsuːkˈʊnftsplɛːnə]

kantonra vonatkozó

kantonal[kˌantoːnˈɑːl]

kitermelési jog (nyersanyagkiterelmelésre vonatkozó) főnév

das Ausbeutungsrecht Substantiv
[ˈaʊsbˌɔøtʊŋsrˌɛçt]

konkurenciára vonatkozó cikkely főnév

die Konkurrenzklausel Substantiv
[kɔnkʊrˈɛntsklaʊzəl]

korábbi történésre vonatkozó megjegyzés főnév

die Rückäußerung Substantiv
[rʏkˈɔøsərˌʊŋ]

12

Andre søkemuligheter

UngarskTysk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies