Hungarian-English dictionary »

zorn meaning in English

HungarianEnglish
<A lény, egy lény, démon, szörnyeteg, egy személy, ember>

wight◼◼◼[UK: waɪt] [US: ˈwaɪt]

anarchia szörnye

hydra of anarchy[UK: ˈhaɪ.drə əv ˈæ.nək.i] [US: ˈhaɪ.drə əv ˈæ.nərk.i]

anarchia szörnyetege

hydra of anarchy[UK: ˈhaɪ.drə əv ˈæ.nək.i] [US: ˈhaɪ.drə əv ˈæ.nərk.i]

egy kellemetlen szörnyű élmény

an unpleasant terrible experience[UK: ən ʌn.ˈpleznt ˈte.rəb.l̩ ɪk.ˈspɪə.rɪəns] [US: ˈæn ʌn.ˈple.zənt ˈte.rəb.l̩ ɪk.ˈspɪ.riəns]

elszörnyedt melléknév

horrified◼◼◼ adjective
[UK: ˈhɒ.rɪ.faɪd] [US: ˈhɔː.rə.ˌfaɪd]

emberevő szörnyhöz hasonló melléknév

ogreish adjective
[UK: ˈəʊ.ɡə.rɪʃ] [US: ˈoʊ.ɡə.rɪʃ]

ogrish adjective
[UK: ˈəʊgərɪʃ ] [US: ˈoʊgərɪʃ ]

ez már szörnyűség

it is perfectly monstrous[UK: ɪt ɪz ˈpɜː.fɪkt.li ˈmɒn.strəs] [US: ˈɪt ˈɪz ˈpɝː.fəkt.li ˈmɑːn.strəs]

ez valami szörnyűség

it's something dreadful[UK: ɪts ˈsʌm.θɪŋ ˈdred.fəl] [US: ɪts ˈsʌm.θɪŋ ˈdred.fəl]

gyermekevő éji szörny főnév

lamia [lamias] noun
[UK: ˈleɪ.miə] [US: ˈleɪ.miə]

gyermekevő szörny főnév

lamia [lamias]◼◼◻ noun
[UK: ˈleɪ.miə] [US: ˈleɪ.miə]

háromfejű szörny

tricephalus[UK: trˈaɪsɪfˌaləs] [US: trˈaɪsɪfˌæləs]

Hát nem szörnyű?

Isn't it awful I ask you?[UK: ˈɪznt ɪt ˈɔːf.l̩ ˈaɪ ɑːsk juː] [US: ˈɪ.zənt ˈɪt ˈɑːf.l̩ ˈaɪ ˈæsk ˈjuː]

masszőrnő főnév

masseuse [masseuses]◼◼◼ noun
[UK: mæ.ˈsɜːz] [US: mæ.ˈsɜːz]

mesebeli szörny főnév

chimera [chimeras]◼◼◼ noun
[UK: kaɪ.ˈmɪə.rə] [US: ˌtʃɪ.ˈme.rə]

Micsoda szörnyű gazember!

What an awful scoundrel![UK: ˈwɒt ən ˈɔːf.l̩ ˈskaʊn.drəl] [US: ˈhwʌt ˈæn ˈɑːf.l̩ ˈskaʊn.drəl]

Micsoda szörnyű gürcölés!

What a fag![UK: ˈwɒt ə fæɡ] [US: ˈhwʌt ə ˈfæɡ]

Micsoda szörnyű strapa!

What a fag![UK: ˈwɒt ə fæɡ] [US: ˈhwʌt ə ˈfæɡ]

micsoda szörnyűség

What a horror![UK: ˈwɒt ə ˈhɒ.rə(r)] [US: ˈhwʌt ə ˈhɔː.rər]

Milyen szörnyű nap!

What a terrible day![UK: ˈwɒt ə ˈte.rəb.l̩ deɪ] [US: ˈhwʌt ə ˈte.rəb.l̩ ˈdeɪ]

Mondd, nem szörnyű?

Isn't it awful I ask you?[UK: ˈɪznt ɪt ˈɔːf.l̩ ˈaɪ ɑːsk juː] [US: ˈɪ.zənt ˈɪt ˈɑːf.l̩ ˈaɪ ˈæsk ˈjuː]

oroszlánfejű kecsketestű kígyófarkú szörnyeteg főnév

chimaera [chimaeras] noun
[UK: kaɪ.ˈmɪə.rə] [US: kaɪ.ˈmɪə.rə]

chimera [chimeras] noun
[UK: kaɪ.ˈmɪə.rə] [US: ˌtʃɪ.ˈme.rə]

szemtanúja a szörnyűségeknek

witness atrocities[UK: ˈwɪt.nəs ə.ˈtrɒ.sə.tiz] [US: ˈwɪt.nəs ə.ˈtrɑː.sə.tiz]

szőrnemez főnév

hair-felt noun
[UK: heə(r) felt] [US: ˈher ˈfelt]

szörny főnév

monster [monsters]◼◼◼ noun
[UK: ˈmɒn.stə(r)] [US: ˈmɑːn.stər]

gremlin [gremlins]◼◻◻ noun
[UK: ˈɡrem.lɪn] [US: ˈɡrem.lən]

monstrosity [monstrosities]◼◻◻ noun
[UK: mɒn.ˈstrɒ.sɪ.ti] [US: manˈstrɑː.sə.ti]

abnormality [abnormalities] noun
[UK: ˌæb.nɔː.ˈmæ.lə.ti] [US: ˌæb.nɔːr.ˈmæ.lə.ti]

bete-noire noun
[UK: bɪtˈenwˈɑː] [US: bɪtˈenwˈɑːr]

monstruosity [monstruosities] noun
[UK: mˌɒnstrjuːˈɒsɪti] [US: mˌɑːnstrjuːˈɑːsɪɾi]

szörny (malformatio, monstrum) (átv) főnév

teratoid [teratoids] noun
[UK: tˈerətˌɔɪd] [US: tˈerətˌɔɪd]

szörnyen

awful◼◼◼ adverb
[UK: ˈɔːf.l̩] [US: ˈɑːf.l̩]

terribly◼◼◼ adverb
[UK: ˈte.rə.bli] [US: ˈte.rə.bli]

awfully◼◼◼ adverb
[UK: ˈɔː.fli] [US: ˈɑː.fli]

something◼◼◻ adverb
[UK: ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈsʌm.θɪŋ]

dreadfully◼◼◻ adverb
[UK: ˈdred.fə.li] [US: ˈdred.fə.li]

desperately◼◻◻ adverb
[UK: ˈde.spə.rət.li] [US: ˈde.spə.rət.li]

frightfully◼◻◻ adverb
[UK: ˈfraɪt.fə.li] [US: ˈfraɪt.fə.li]

ghastly (grim, grisly, gruesome, macabre, sick) [ghastlier, ghastliest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈɡɑːst.li] [US: ˈɡæst.li]

12

You can find it in:

HungarianEnglish