Hungarian-English dictionary » vésőt kilágyít meaning in English

HungarianEnglish
vésőt kilágyít

let down the temper os a chisel[UK: let daʊn ðə ˈtem.pə(r) əʊz ə ˈtʃɪz.l̩] [US: ˈlet ˈdaʊn ðə ˈtem.pər oʊz ə ˈtʃɪz.l̩]

You can find it in:

HungarianEnglish