Hungarian-English dictionary »

töltet meaning in English

HungarianEnglish
töltet

charge [charges]◼◼◼ noun
[UK: tʃɑːdʒ] [US: ˈtʃɑːrdʒ]

fill◼◼◻ verb noun
[UK: fɪl] [US: ˈfɪl]

charge for◼◻◻ noun
[UK: tʃɑːdʒ fɔː(r)] [US: ˈtʃɑːrdʒ ˈfɔːr]

cartouche noun
[UK: kɑː.ˈtuːʃ] [US: kɑːr.ˈtuːʃ]

töltet (fegyveré) ige főnév

load◼◼◼ verb noun
[UK: ləʊd] [US: loʊd]

töltetenként főnév

batchwise noun
[UK: bˈatʃwaɪz] [US: bˈætʃwaɪz]

töltetlen melléknév

blank◼◼◼ adjective
[UK: blæŋk] [US: ˈblæŋk]

uncharged◼◼◼ adjective
[UK: ˌʌnˈʧɑːʤd ] [US: ʌnˈʧɑrʤd ]

atomtöltettel ellátott (lövedék)

nuclear-armed[UK: ˈnjuː.klɪə(r) ɑːmd] [US: ˈnuː.kliər ˈɑːrmd]

atomtöltettel felszerelt melléknév

nuclear-armed◼◻◻ adjective
[UK: ˈnjuː.klɪə(r) ɑːmd] [US: ˈnuː.kliər ˈɑːrmd]

betöltetlen melléknév

available◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈveɪ.ləb.l̩] [US: ə.ˈveɪ.ləb.l̩]

unfilled◼◼◼ adjective
[UK: ʌn.ˈfɪld] [US: ʌn.ˈfɪld]

betöltetlen állás főnév

vacancy [vacancies] noun
[UK: ˈveɪk.ən.si] [US: ˈveɪk.ən.si]

gyujtótöltet főnév

igniton cartridge noun
[UK: ɪɡnˈɪtən kˈɑːtrɪdʒ] [US: ɪɡnˈɪtən kˈɑːrtrɪdʒ]

gyújtótöltet főnév

primer charge noun
[UK: ˈpraɪ.mə(r) tʃɑːdʒ] [US: ˈpraɪ.mər ˈtʃɑːrdʒ]

hajtótöltet főnév

propellant power noun
[UK: prə.ˈpe.lənt ˈpaʊə(r)] [US: prə.ˈpe.lənt ˈpaʊər]

propellent power noun
[UK: prə.ˈpe.lənt ˈpaʊə(r)] [US: prə.ˈpe.lənt ˈpaʊər]

indító töltet főnév

priming-charge◼◼◼ noun
[UK: ˈpraɪm.ɪŋ tʃɑːdʒ] [US: ˈpraɪm.ɪŋ ˈtʃɑːrdʒ]

iniciáló töltet bány

priming-charge[UK: ˈpraɪm.ɪŋ tʃɑːdʒ] [US: ˈpraɪm.ɪŋ ˈtʃɑːrdʒ]

kitöltetlen melléknév

blank◼◼◼ adjective
[UK: blæŋk] [US: ˈblæŋk]

void [voider, voidest]◼◻◻ adjective
[UK: vɔɪd] [US: ˌvɔɪd]

kitöltetlen meghatalmazás

dormant warrant[UK: ˈdɔː.mənt ˈwɒ.rənt] [US: ˈdɔːr.mənt ˈwɔː.rənt]

kitöltetlen váltóűrlap

skeleton-bill[UK: ˈske.lɪt.n̩ bɪl] [US: ˈske.lət.n̩ ˈbɪl]

lőportöltet főnév

cartridge [cartridges] noun
[UK: ˈkɑː.trɪdʒ] [US: ˈkɑːr.trədʒ]

lőportöltet zacskó főnév

cartridge-bag◼◼◼ noun
[UK: ˈkɑː.trɪdʒ bæɡ] [US: ˈkɑːr.trədʒ ˈbæɡ]

lőportöltet-zacskó főnév

cartridge-bag noun
[UK: ˈkɑː.trɪdʒ bæɡ] [US: ˈkɑːr.trədʒ ˈbæɡ]

robbantótöltet főnév

fuzee noun
[UK: fjˈuːziː] [US: fjˈuːziː]

robbanó töltet

bursting charge[UK: ˈbɜːst.ɪŋ tʃɑːdʒ] [US: ˈbɝː.stɪŋ ˈtʃɑːrdʒ]

robbanótöltet főnév

payload [payloads]◼◼◼ noun
[UK: ˈpeɪ.ləʊd] [US: ˈpeɪloʊd]

blast [blasts]◼◼◻ noun
[UK: blɑːst] [US: ˈblæst]

squib [squibs]◼◻◻ noun
[UK: skwɪb] [US: skwɪb]

filler [fillers] noun
[UK: ˈfɪ.lə(r)] [US: ˈfɪ.lər]

robbanótöltet célba juttatása rakétával

rocket delivery[UK: ˈrɒkɪt dɪ.ˈlɪ.və.ri] [US: ˈrɑːkət də.ˈlɪ.və.ri]

srapneltöltet főnév

fragmentation charge noun
[UK: ˌfræɡ.men.ˈteɪʃ.n̩ tʃɑːdʒ] [US: ˌfræɡ.mən.ˈteɪʃ.n̩ ˈtʃɑːrdʒ]

szilánktöltet főnév

fragmentation charge noun
[UK: ˌfræɡ.men.ˈteɪʃ.n̩ tʃɑːdʒ] [US: ˌfræɡ.mən.ˈteɪʃ.n̩ ˈtʃɑːrdʒ]

széküresedés (betöltetlenség miatt) főnév

sede vacante noun
[UK: sˈiːd veɪkˈɑːnteɪ] [US: sˈiːd veɪkˈɑːnteɪ]

szőtt fémháló töltet

woven wire mesh[UK: ˈwəʊ.vən ˈwaɪə(r) meʃ] [US: ˈwoʊ.vən ˈwaɪər ˈmeʃ]

sörét (töltet) főnév

shot [shots]◼◼◼ noun
[UK: ʃɒt] [US: ˈʃɑːt]

teljes lőportöltet

battering-charge[UK: ˈbæ.tər.ɪŋ tʃɑːdʒ] [US: ˈbæ.tər.ɪŋ ˈtʃɑːrdʒ]

teljes töltet

battering-charge[UK: ˈbæ.tər.ɪŋ tʃɑːdʒ] [US: ˈbæ.tər.ɪŋ ˈtʃɑːrdʒ]

12

You can find it in:

HungarianEnglish