Hungarian-English dictionary »

presbiteri meaning in English

HungarianEnglish
presbiteri melléknév
egyh

presbyteral adjective
[UK: prˈezbɪtərəl] [US: prˈezbɪɾɚrəl]

presbiteri méltóság főnév
egyh

presbyterate noun
[UK: prˈezbɪtərˌeɪt] [US: prˈezbɪɾɚrˌeɪt]

presbiterianizmus főnév

Presbyterianism noun
[UK: ˌpres.bɪ.ˈtɪə.rɪə.nɪ.zəm] [US: ˌpres.bɪ.ˈtɪə.rɪə.nɪ.zəm]

presbiteriánus melléknév

Presbyterian◼◼◼ adjective
[UK: ˌprez.bɪ.ˈtɪə.rɪən] [US: ˌpres.bə.ˈtɪ.riən]

presbiteriánus melléknév
ritk vall

presbyterial adjective
[UK: prˌezbɪtˈiərɪəl] [US: prˌezbɪtˈiərɪəl]

presbitérium főnév

presbytery◼◼◼ noun
[UK: ˈprez.bɪ.tri] [US: ˈprez.bɪ.tri]

presbitériumi melléknév
egyh

presbyterial adjective
[UK: prˌezbɪtˈiərɪəl] [US: prˌezbɪtˈiərɪəl]

egyháztag (a skót presbiteri egyházban) főnév
skót

kirkman noun
[UK: ˈkɜːk.mən] [US: ˈkɝːk.mən]

paplak (skót presbiteriánus) főnév

manse◼◼◼ noun
[UK: mæns] [US: mæns]

skót presbiteri egyház főnév

kirk [kirks] noun
[UK: kɜːk] [US: ˈkɝːk]

skót presbiteriánusok szövetségének tagja főnév

covenanter noun
[UK: ˈkə.və.nən.tə(r)] [US: ˈkə.və.nən.tər]

You can find it in:

HungarianEnglish