Hungarian-English dictionary »

pézsmapocok meaning in English

HungarianEnglish
pézsmapocok főnév

muskrat [muskrats]◼◼◼ noun
[UK: ˈmʌ.skræt] [US: ˈmʌ.ˌskræt]

pézsmapocok (Ondatra zibethicus) főnév

ondatra noun
[UK: ɒn.ˈdæ.trə] [US: ɒn.ˈdæ.trə]

fakó pézsmapocok (Ondatra zibethicus) főnév

ondatra noun
[UK: ɒn.ˈdæ.trə] [US: ɒn.ˈdæ.trə]

You can find it in:

HungarianEnglish