Hungarian-English dictionary » optikai meaning in English

HungarianEnglish
optikai főnév

op noun
[UK: ɒp] [US: ˈɑːp]

optikai (opticus) melléknév

optical◼◼◼ adjective
[UK: ˈɒp.tɪk.l̩] [US: ˈɑːp.tɪk.l̩]

optic◼◼◻ adjective
[UK: ˈɒp.tɪk] [US: ˈɑːp.tɪk]

optikai (visualis) melléknév

visual◼◼◼ adjective
[UK: ˈvɪʒ.u.əl] [US: ˈvɪʒ.u.əl]

optikai aktivitás

optical activity◼◼◼[UK: ˈɒp.tɪk.l̩ æk.ˈtɪ.və.ti] [US: ˈɑːp.tɪk.l̩ æk.ˈtɪ.və.ti]

optikai bejárat

optic entrance[UK: ˈɒp.tɪk ɪn.ˈtrɑːns] [US: ˈɑːp.tɪk ˈen.trəns]

optikai csalódás

optical illusion[UK: ˈɒp.tɪk.l̩ ɪ.ˈluːʒ.n̩] [US: ˈɑːp.tɪk.l̩ ˌɪ.ˈluːʒ.n̩]

optikai csalódások tana

pseudoptics[UK: suːdˈəʊptɪks] [US: suːdˈoʊptɪks]

optikai ellenlábas főnév

enantiomorph noun
[UK: enˈantɪəmˌɔːf] [US: enˈæntɪəmˌoːrf]

optikai eszközök hibája főnév

astigmatism noun
[UK: ə.ˈstɪɡ.mə.ˌtɪ.zəm] [US: ə.ˈstɪɡ.mə.ˌtɪ.zəm]

optikai forgatás

optical rotation◼◼◼[UK: ˈɒp.tɪk.l̩ rəʊ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˈɑːp.tɪk.l̩ roʊ.ˈteɪʃ.n̩]

optikai gyűjtőlencse (condensor) főnév

condenser noun
[UK: kən.ˈden.sə(r)] [US: kən.ˈden.sər]

optikai hangrögzítési eljárás fiz

selenophone[UK: sˈelənˌɒfəʊn] [US: sˈelənˌɑːfoʊn]

optikai izoméria

optical isomerism[UK: ˈɒp.tɪk.l̩] [US: ˈɑːp.tɪk.l̩]

optikai jelolvasó

optical character reader[UK: ˈɒp.tɪk.l̩ ˈkæ.rək.tə(r) ˈriːd.ə(r)] [US: ˈɑːp.tɪk.l̩ ˈke.rɪk.tər ˈriːd.r̩]

optikai jelző főnév

indicator noun
[UK: ˈɪn.dɪk.eɪ.tə(r)] [US: ˈɪn.dəˌk.e.tər]

optikai lemez főnév

optical disk◼◼◼ noun
[UK: ˈɒp.tɪk.l̩ dɪsk] [US: ˈɑːp.tɪk.l̩ ˈdɪsk]

optikai lencse

glass[UK: ˈɡlɑːs] [US: ˈɡlæs]

optikai művészet

op art[UK: ɒp ɑːt] [US: ˈɑːp ˈɑːrt]

optikai pirométer főnév

pyroscope noun
[UK: pˌaɪrəʊskˈəʊp] [US: pˌaɪroʊskˈoʊp]

optikai skálabeosztás melléknév

projected adjective
[UK: prə.ˈdʒekt.ɪd] [US: prə.ˈdʒekt.ɪd]

optikai távolságmérés lőelemek megállapítására főnév
kat

tacheometer noun
[UK: tˌaʃɪˈɒmɪtə] [US: tˌæʃɪˈɑːmɪɾɚ]

tachymeter noun
[UK: tˈakaɪmtə] [US: tˈækaɪmtɚ]

optikai távolságmérő

range-finder[UK: reɪndʒ ˈfaɪn.də(r)] [US: ˈreɪndʒ ˈfaɪn.dər]

optikai vastagság

optical thickness◼◼◼[UK: ˈɒp.tɪk.l̩ ˈθɪk.nəs] [US: ˈɑːp.tɪk.l̩ ˈθɪk.nəs]

optikai üveg

flint-glass noun
[UK: flɪnt ˈɡlɑːs] [US: ˈflɪnt ˈɡlæs]

spectacle-glass[UK: ˈspek.tək.l̩ ˈɡlɑːs] [US: ˈspek.tək.l̩ ˈɡlæs]

optikailag határozószó

optically◼◼◼ adverb
[UK: ˈɒp.tɪk.l̩i] [US: ˈɑːp.tɪk.l̩i]

optikailag inaktív jelleg

racemism[UK: rəsˈiːmɪzəm] [US: rəsˈiːmɪzəm]

elektronoptikai melléknév

electron-optical adjective
[UK: ɪ.ˈlek.trɒn ˈɒp.tɪk.l̩] [US: ə.ˈlektran ˈɑːp.tɪk.l̩]

entoptikai (entopticus) melléknév

entoptic adjective
[UK: entˈɒptɪk] [US: entˈɑːptɪk]

kereső(lencse) (optikai) főnév melléknévi igenév

ocular noun participle
[UK: ˈɒ.kjʊ.lə(r)] [US: ˈɒ.kjʊ.lər]

két szemre való (optikai eszköz) (binocularis)

binocular[UK: bɪ.ˈnɒ.kjə.lə(r)] [US: bə.ˈnɑː.kjə.lər]

lencse (optikai) (lens) főnév

lens◼◼◼ noun
[UK: lenz] [US: ˈlenz]

mozgó alakokat mutató optikai játékszer főnév

zoetrope noun
[UK: zˈəʊtrəʊp] [US: zˈoʊtroʊp]

szemlencse (optikai) főnév

ocular◼◼◼ noun
[UK: ˈɒ.kjʊ.lə(r)] [US: ˈɒ.kjʊ.lər]

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies