English-Hungarian dictionary »

optic meaning in Hungarian

EnglishHungarian
optic [optics] noun
[UK: ˈɒp.tɪk]
[US: ˈɑːp.tɪk]

szem… (opticus) főnév

optic [UK: ˈɒp.tɪk]
[US: ˈɑːp.tɪk]

optikai (opticus)◼◼◼ melléknév

látási (opticus) melléknév

látó… (opticus) főnév melléknévi igenév

szemhez tartozó (opticus)

optic atrophy [optic atrophies] noun

látóideg-sorvadás főnév

optic disc [optic discs] noun
[UK: ˈɒp.tɪk dɪsk]
[US: ˈɑːp.tɪk ˈdɪsk]

látóidegfő (discus nervi optici) főnév

optic entrance [UK: ˈɒp.tɪk ɪn.ˈtrɑːns]
[US: ˈɑːp.tɪk ˈen.trəns]

Mariotte-féle vakfolt (macula caeca, papilla nervi optici)

optikai bejárat

vakfolt (macula caeca, papilla nervi optici) főnév

optic nerve [optic nerves] noun
[UK: ˈɒp.tɪk nɜːv]
[US: ˈɑːp.tɪk ˈnɝːv]

látóideg (nervus opticus)◼◼◼ főnév

optic nerve head [optic nerve heads] noun
[UK: ˈɒp.tɪk nɜːv hed]
[US: ˈɑːp.tɪk ˈnɝːv ˈhed]

látóidegfő (discus nervi optici) főnév

optic neuritis (inflammation of the optic nerve) [optic neuritides] noun
[UK: ˈɒp.tɪk njʊə.ˈraɪ.tɪs]
[US: ˈɑːp.tɪk njʊə.ˈraɪ.tɪs]

látóideg gyulladása (neuritis optica) főnév

optical adjective
[UK: ˈɒp.tɪk.l̩]
[US: ˈɑːp.tɪk.l̩]

optikai (opticus)◼◼◼ melléknév

látási (opticus)◼◻◻ melléknév

látó… (opticus) melléknév

optical activity [optical activities] noun
[UK: ˈɒp.tɪk.l̩ æk.ˈtɪ.və.ti]
[US: ˈɑːp.tɪk.l̩ æk.ˈtɪ.və.ti]

optikai aktivitás◼◼◼ főnév

forgató képesség főnév

optical character reader [UK: ˈɒp.tɪk.l̩ ˈkæ.rək.tə(r) ˈriːd.ə(r)]
[US: ˈɑːp.tɪk.l̩ ˈke.rɪk.tər ˈriːd.r̩]

optikai jelolvasó

optical disk noun
[UK: ˈɒp.tɪk.l̩ dɪsk]
[US: ˈɑːp.tɪk.l̩ ˈdɪsk]

optikai lemez◼◼◼ főnév

optical fibre noun

optikai szál◼◼◼ főnév

optical illusion [UK: ˈɒp.tɪk.l̩ ɪ.ˈluːʒ.n̩]
[US: ˈɑːp.tɪk.l̩ ˌɪ.ˈluːʒ.n̩]

optikai csalódás◼◼◼

érzékcsalódás (illusio opticalis)◼◻◻ főnév

optical instrument noun
[UK: ˈɒp.tɪk.l̩ ˈɪn.strʊ.mənt]
[US: ˈɑːp.tɪk.l̩ ˈɪn.strə.mənt]

látszer főnév

optical isomerism [UK: ˈɒp.tɪk.l̩]
[US: ˈɑːp.tɪk.l̩]

optikai izoméria

optical rotation [optical rotations] noun
[UK: ˈɒp.tɪk.l̩ rəʊ.ˈteɪʃ.n̩]
[US: ˈɑːp.tɪk.l̩ roʊ.ˈteɪʃ.n̩]

optikai forgatás◼◼◼ főnév

optical storage information [UK: ˈɒp.tɪk.l̩ ˈstɔː.rɪdʒ ˌɪn.fə.ˈmeɪʃ.n̩]
[US: ˈɑːp.tɪk.l̩ ˈstɔː.rədʒ ˌɪn.fər.ˈmeɪʃ.n̩]

lézeres tároló

optical thickness [UK: ˈɒp.tɪk.l̩ ˈθɪk.nəs]
[US: ˈɑːp.tɪk.l̩ ˈθɪk.nəs]

optikai vastagság◼◼◼

optically adverb
[UK: ˈɒp.tɪk.l̩i]
[US: ˈɑːp.tɪk.l̩i]

optikailag◼◼◼ határozószó

fénytanilag határozószó

optician [opticians] noun
[UK: ɒp.ˈtɪʃ.n̩]
[US: apˈtɪʃ.n̩]

optikus◼◼◼ főnév

szemész◼◼◻ főnév

látszerész◼◻◻ főnév

optics noun
[UK: ˈɒp.tɪks]
[US: ˈɑːp.tɪks]

optika◼◼◼ főnév

fénytan főnév

autoptical adjective
[UK: ˌɔːtəʊtˈɪkəl]
[US: ˌɔːɾoʊtˈɪkəl]

boncolási (autopticus) melléknév

halott boncolási (autopticus) melléknév

tetemvizsgálati (autopticus) melléknév

chiasma opticum [chiasma opticums] noun

látóidegkereszteződés főnév

Coptic [Coptics] noun
[UK: ˈkɒp.tɪk]
[US: ˈkɑːp.tɪk]

kopt nyelv◼◼◻ főnév

12

You can find it in:

EnglishHungarian