Hungarian-English dictionary »

motel meaning in English

HungarianEnglish
motel főnév

motel [motels]◼◼◼ noun
[UK: məʊ.ˈtel] [US: moʊ.ˈtel]

motorcsónakos motel főnév

boatel noun
[UK: bˈəʊtəl] [US: bˈoʊɾəl]

tengeri menyhal (Motella tricirrata)

three bearded rockling[UK: θriː ˈbɪə.dɪd] [US: ˈθriː ˈbɪr.dəd]

whistler [whistlers] noun
[UK: ˈwɪ.slə(r)] [US: ˈwɪ.slər]

tengeri menyhal (Motellá tricirrata) főnév
áll

rockling [rocklings] noun
[UK: rˈɒklɪŋ] [US: rˈɑːklɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish