Hungarian-English dictionary »

kudarcba fulladt a szereplés (átv) meaning in English

HungarianEnglish
kudarcba fulladt a szereplés (átv)

the performance was rather a failure[UK: ðə pə.ˈfɔː.məns wɒz ˈrɑː.ðə(r) ə ˈfeɪ.ljə(r)] [US: ðə pər.ˈfɔːr.məns wəz ˈræ.ðər ə ˈfeɪ.ljər]

You can find it in:

HungarianEnglish