Hungarian-English dictionary »

jósló meaning in English

HungarianEnglish
jósló

predictive◼◼◼ adjective
[UK: prɪ.ˈdɪk.tɪv] [US: prə.ˈdɪk.tɪv]

divining adjective
[UK: dɪ.ˈvaɪn.ɪŋ] [US: də.ˈvaɪn.ɪŋ]

mantic adjective
[UK: mˈantɪk] [US: mˈæntɪk]

presageful adjective
[UK: ˈprɛsɪʤf(ə)l ] [US: ˈprɛsɪʤf(ə)l ]

presaging noun
[UK: prɪ.ˈseɪdʒ.ɪŋ] [US: ˈpre.sɪdʒ.ɪŋ]

prognosticative adjective
[UK: ˌprɑːɡ.ˈnɑː.stəˌk.e.tɪv] [US: ˌprɑːg.ˈnɑː.stəˌk.e.tɪv]

prophetic adjective
[UK: prə.ˈfe.tɪk] [US: prə.ˈfe.tɪk]

prophetical adjective
[UK: prə.ˈfe.tɪk.l̩] [US: prə.ˈfe.tɪk.l̩]

jóslócsont főnév

oracle bone noun

jóslófájás főnév

signum [signa] noun
[UK: sˈɪɡnəm] [US: sˈɪɡnəm]

csillagjósló melléknév

astrologic adjective
[UK: əstrəlˈɒdʒɪk] [US: əstrəlˈɑːdʒɪk]

astrological adjective
[UK: ˌæ.strə.ˈlɒ.dʒɪk.l̩] [US: ˌæ.strə.ˈlɑː.dʒɪk.l̩]

időjósló házikó

baby-house[UK: ˈbeɪ.bi ˈhaʊs] [US: ˈbeɪ.bi ˈhaʊs]

kristálygömbből jósló

crystal-gazer[UK: ˈkrɪ.stl̩ ˈɡeɪ.zə(r)] [US: ˈkrɪ.stl̩ ˈɡeɪ.zər]

vihart jósló

storm-menacing[UK: stɔːm ˈme.nəs.ɪŋ] [US: ˈstɔːrm ˈme.nəs.ɪŋ]

vészjósló melléknév

sinister◼◼◼ adjective
[UK: ˈsɪ.nɪ.stə(r)] [US: ˈsɪ.nə.stər]

ominous◼◼◼ adjective
[UK: ˈɒ.mɪ.nəs] [US: ˈɑː.mə.nəs]

baleful◼◻◻ adjective
[UK: ˈbeɪl.fl̩] [US: ˈbeɪl.fl̩]

forbidding◼◻◻ adjective
[UK: fə.ˈbɪd.ɪŋ] [US: fər.ˈbɪd.ɪŋ]

portentous◼◻◻ adjective
[UK: pɔː.ˈten.təs] [US: pɔːr.ˈten.təs]

funest adjective
[UK: ˈfʌnɪst ] [US: ˈfʌnɪst ]

ill-boding adjective
[UK: ɪl ˈbəʊd.ɪŋ] [US: ˈɪl ˈboʊd.ɪŋ]

ill-omened adjective
[UK: ɪl ˈəʊ.mend] [US: ˈɪl ˈoʊ.mend]

of evil omen adjective
[UK: əv ˈiːv.l̩ ˈəʊ.men] [US: əv ˈiːv.l̩ ˈoʊ.men]

ominousness adjective
[UK: ˈɒmɪnəsnəs ] [US: ˈɑmənəsnəs ]

vészjóslóan határozószó

menacingly◼◼◼ adverb
[UK: ˈme.nə.sɪŋ.li] [US: ˈme.nə.sɪŋ.li]

vészjóslóan huhogó ember főnév

croaker [croakers] noun
[UK: ˈkrokə(r)] [US: ˈkrokər]

vészjóslóan károgó ember főnév

croaker [croakers] noun
[UK: ˈkrokə(r)] [US: ˈkrokər]

vészjóslóan néz vkt

look darkly at somebody[UK: lʊk ˈdɑː.kli ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈlʊk ˈdɑːr.kli ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

vésztjósló dolog

jinx[UK: dʒɪŋks] [US: ˈdʒɪŋks]

vésztjósló személy

jinx[UK: dʒɪŋks] [US: ˈdʒɪŋks]

You can find it in:

HungarianEnglish